Fra ´Unge på kanten´ til ´Unge med kant´

Projektet Unge med kant Syddanmark (aug. 2018 – dec. 2020) ville understøtte de allermest udsatte unge i at opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.

106 unge i Vejle og Tønder gennemgik individuelle forløb, der skulle understøtte deres vej fra grundskole til ungdomsuddannelse (18 % flere end estimeret). Det blev forventet, at 90 % ville påbegynde en erhvervsuddannelse.

Til dette formål ville projektet bidrage til den lokale kapacitetsopbygning, i konteksten af den nye Kommunale Ungeindsats.

Kædeansvar

I hver af de to kommuner etablerede man et “kædeansvar” omkring de enkelte unge. Kædeansvaret blev båret i fællesskab af fagprofessionelle aktører omkring de enkelte unge, bestående af bl.a. vejledning i den kommunale ungeindsats (KUI), uddannelsesforberedende institutioner (heriblandt FGU), erhvervsskoler, socialområdet og beskæftigelse. 

Tilgange og metoder

Projektet har berammet arbejdet med organisatoriske og vejledningsfaglige metoder, med vægt på de unges motivation, relationskompetencer og strategier for mestring og læring.

I etablering af kædeansvaret indgik også forankring af en kompetent gennemgående kontaktperson (´stifinder´) for den enkelte unge.

De lokale erhvervsskoler spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. EUD bidrog især med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed (erhvervsparathed)
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej til og ind i en  erhvervsuddannelse
  • opbygning af et øget parathed til at modtage og fastholde udsatte unge i EUD

UU DANMARK (nu: EUK/KL)

UU DANMARK havde iværksat og stod for projektet. Projektet skulle bidrage til UU DANMARKs vision om vejledningens implementerende, opsøgende, ressourcebevidste og vedholdende kraft. UU DANMARK havde peget på vejledning som omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats.

D. 1. januar 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL): ”Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne” (EUK). Læs mere her.

Projektresultaterne i kortform (jan. 2021)


Støttet af