Fra ´Unge på kanten´ til ´Unge med kant´

“Unge med kant – Syddanmark” vil understøtte de allermest udsatte unge i at opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.

90 unge i Vejle og Tønder vil gennemgå individuelle forløb, der skal understøtte deres vej fra grundskole til ungdomsuddannelse. 90 % forventes at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Til dette formål vil projektet bidrage til den lokale kapacitetsopbygning, i konteksten af den nye Kommunale Ungeindsats.

Kædeansvar

I hver af de to kommuner etableres et kædeansvar for de enkelte unge. Kædeansvaret skal bæres i fællesskab af fagprofessionelle aktører omkring de unge: heriblandt vejledning i den kommunale ungeindsats, uddannelsesforberedende institutioner, erhvervsskoler, socialområdet og beskæftigelse.

Fælles metoder

De fagprofessionelle vil tilegne sig fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder med vægt på de unges motivation, relationskompetencer og mestringsstrategier.

Kædeansvaret indebærer desuden forankring af en kompetent gennemgående kontaktperson for den enkelte unge.

De lokale erhvervsskoler spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vil især bidrage med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej til og ind i på erhvervsuddannelse
  • parathed til at modtage udsatte unge i EUD

UU DANMARK

UU DANMARK har iværksat og leder projektet. Projektet skal bidrage til UU DANMARKs vision om vejledningens implementerende, opsøgende, ressourcebevidste og vedholdende kraft. UU DANMARK peger på vejledning som omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats.

1. januar 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL): ”Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne” (EUK). Læs mere her.


Støttet af