Kontaktperson plus

Den nye ‘Kontaktperson’ er helt central i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Kontaktpersonens tværsektorielt organiserende rolle er i sig selv krævende. Kontaktpersonen skal – sammen med den unge – designe individuelle forløb, organisere dem med det fornødne overblik og myndighed, koordinere med fagfolk og alt i alt opnå en meningsgivende helhed. Det kræver didaktisk tænkning og planlægning.

I “Unge med kant” har vi til og med ambitionen om, at Kontaktpersonen også har de fornødne vejledningsfaglige og pædagogiske kompetencer for at kunne følge og støtte den enkelte unge tæt: hen imod den unges mål, på vej ind i aktiviteterne, under aktiviteterne og ud af aktiviteterne.

For at skelne mellem den formelle Kontaktperson i KUI lovgivningen og den mere ambitiøse Kontaktperson+, benytter vi også udtrykket ´Stifinder´. Brugen af udtrykket skal ikke være normativ, men alene illustrere ovenstående dobbeltfunktion.

Kontaktperson+ i Unge med kant Syddanmark

Både Tønder og Vejle Kommune har udformet og omsat deres lokale ´stifinder´-funktion (= kontaktperson+) i praksis, som en central ansvarshavende professionel i ungeforløbene. Dermed har begge kommuner leveret bidrag til udvikling og eksemplificering af den nye generiske kompetenceprofil for kontaktperson+ (juni 2020).


Støttet af