Kontaktperson plus

Den nye ‘Kontaktperson’ helt central i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Kontaktpersonens tværsektorielt organiserende rolle er i sig selv krævende. Kontaktpersonen skal – sammen med den unge – designe individuelle forløb, organisere dem med det fornødne overblik og myndighed, koordinere med fagfolk og alt i alt opnå en meningsgivende helhed. Det kræver didaktisk tænkning og planlægning.

I “Unge med kant” har vi til og med ambitionen om, at Kontaktpersonen også har de fornødne vejledningsfaglige og pædagogiske kompetencer for at kunne følge og støtte den enkelte unge tæt: hen imod den unges mål, på vej ind i aktiviteterne, under aktiviteterne og ud af aktiviteterne.

For at skelne mellem den formelle Kontaktperson i KUI lovgivningen og den mere ambitiøse Kontaktperson+, benytter vi også udtrykket ´Stifinder´. Brugen af udtrykket skal ikke være normativ, men alene illustrere ovenstående dobbeltfunktion.

Eksempler på profiler og metoder

(på vej)


Støttet af

Status: i gang

Bevilling: 2.000.000 DKK

Kontakt: uudk@uudanmark.dk

Projektperiode: August 2018 – December 2020

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


En del af