Mål, resultater, effekter

Mål & effekter

Unge med kant vil bidrage til

Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-2017:

  • 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. kl.
  • 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Regeringens nye 100 % målsætning (2018):

  • 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse
  • 10 % skal have opnået en erhvervskompetence inden de fylder 25 år

Ekstern effektmåling

Af projektets 90 udsatte unge skal min. 90 % give udtryk for at de er motiverede til at vælge en erhvervsuddannelse. Dette og øvrige kvantitative mål er aftalt i projektets forandringsteori, som projektet bliver målt på i løbet af projektperioden.

Projektets egen evaluering

De enkelte unge følges desuden individuelt i deres udvikling, i lyset af taksonomien: Vejledningsparathed > Valgparathed > Uddannelsesparathed > Arbejdsmarkedsparathed. Projektets eksperter og praktikere er bevidste om, at de enkelte unge hverken udvikler sig synkront med hinanden eller lineært. Projektets eget evalueringsdesign vil tage højde for det og desuden relatere til principper fra karrierelæring.

Tilsigtede resultater

Unge med kant vil arbejde med følgende for at opnå de ovenfor nævnte mål og effekter:

1) 90 individuelle forløb med udsatte unge
Med konklusioner på basis af erfaringerne og effektmåling på valg af EUD.
Der konstateres tegn på øget mestring, motivation og relationsdannelse hos de enkelte unge.

2) Model for stifinder-funktion i kommuner
“Stifinder” er et kunstord og svarer til en udvidet funktion af den nye “kontaktperson” i den kommunale ungeindsats. Vi benytter også udtrykket “Kontaktperson plus” og ellers de udtryk, der giver mening lokalt.
Modellen afprøves i Tønder og i Vejle, formaliseret og forankret i kommunerne.

3) Kompetenceudvikling af fagprofessionelle
Med de involverede fagprofessionelle i UMK.
Modellen afprøves i et regionsdækkende forløb, til fortsat udbud i regionen (og i Denmark).

4) Ny praksis i og med EUD i kædeansvaret

  • På de unges vej gennem systemet
  • Ved modtagelse i EUD: forbedret beredskab
  • Ekspertise ang. arbejdsmarkedsparathed

5) Kapacitetsopbygning: Strukturændring i kommunerne
Optimerede procedurer for samspil imellem de fagprofessionelle og deres organisationer

 


Støttet af