Udvekslingsmøde #4, ÆNDRET DATO: 29. april 2020, VIRTUELT

VIGTIG INFO: Mødet er flyttet fra d. 18. marts til d. 29. april, foranlediget af de Corona-relaterede disponeringer for den offentlige sektor. Af samme årsag har vi været nødt til at ændre mødet til virtuel afholdelse samme dag. Programmet er tilpasset.

Vigtig aktuel information, der skulle være blevet formidlet på det oprindeligt planlagte møde d. 18. marts, er udsendt samme dag til deltagerne hhv. til de lokale projektledere.

Formål

Formålet med mødet er at udveksle om ungeprogression og de tiltag der har været fremmende eller måske hæmmende på de unges vej. De professionelle vil igen blive budt på metoder til deres vejledning og pædagogiske arbejde. Lederne vil orientere gensidigt om de nye lokale konstruktioner til understøttelse af ungearbejdet.

Deltagerne

Udvekslingsmøde #4 foregår som et lukket projektmøde.

Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de deltagende partnerorganisationer, med fokus på de kommunale ungeindsatser (KUI), heriblandt UU, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt erhvervsuddannelser, FGU, ungdomsskoler, 10. kl. centre eller andre uddannelsesinstitutioner.

Program

OBS – tidsangivelserne er vejledende. Der er indlagt løbende korte pauser, såvel som en længere pause til egen disponering.
Der vil kunne forekomme justeringer undervejs på dagen, men afslutningstidspunktet vil ikke blive overskredet.

08:30 – 09:00  Check-in

09:00 – 10:00 “Leg & Læring” metoder i arbejde med udsatte unge*, v/ PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding

  • Introduktion: Leg & læring ift. udsatte unge
  • Mind-set: At blive klar til legen
  • Den kreative platform: Øvelser til arbejde med robusthed og mestring

OBS forberedelse, se nedenfor!

10.10 – 11:15  “Relationsarbejde i forhold til progression hos de unge” v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

  • Introduktion: Relationsdannelse som en væsentlig faktor hos udsatte unge
  • Break-out: Egne erfaringer med relationsarbejde
  • Udveksling af erfaringer & perspektivering

OBS forberedelse, se nedenfor!

11:20 – 11:40 “90 unge med kant i Vejle og Tønder”
Ungeprogression, baseret på resultater fra de lokale forløb v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

11:40 – 12:30 PAUSE

12:30 – 13.00 “Design af individuelle ungeforløb – en didaktisk model vs. 0.1” v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

13:00 – 13:30 “Kort status og de næste skridt” v/ Regina Lamscheck-Nielsen

  • De næste projektaktiviteter
  • Idégenerering på den afsluttende konference, 29. oktober 2020, Vejle

* Line Gad Christiansen forsker, forankret i design, i legemetoder til fremme af motivation, relationsdannelse og læring, særligt hos unge i teenagealderen. Derudover har Line erfaringer i anvendelse af både design og legemetoder hos voksne professionelle. På webinaret vil deltagerne teoretisk og praktisk blive introduceret til metoder, der kan anvendes særligt med udsatte unge.

Forberedelse

Individuel forberedelse fra de fagprofessionelle praktikere:
”Hver deltager medbringer et konkret eksempel fra egen praksis på, hvordan relation og tillid (eller mangel på samme) har haft betydning for arbejdet med motivation hos unge i målgruppen”.

Tilmelding og praktikaliteter

Web-dagen foregår i TEAMs. Et mødelink sendes til deltagerne senest en uge inden webdagen.

Tilmelding via online skema fra de inviterede deltagere venligst senest d. 17. april 2020. Invitation med log-on er fremsendt direkte til projektdeltagerne.


Støttet af