Udvekslingsmøde #2, Tønder, 5. marts 2019

Deltagere

Udvekslingsmøde #2 foregår som et lukket projektmøde.

Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de deltagende partnerorganisationer, heriblandt UU, erhvervsuddannelser, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt ungdomsskole eller andre 10. kl. centre, evt. skoleforvaltning og/eller folkeskoler, psykiatrien, deltagere fra eventuelle igangværende projekter etc.

Formål med Udvekslingsmødet #2

Formålet med dette udvekslingsmøde er at samle op og konkludere på de aktuelle erfaringer, samt at lægge op til de næste skridt. Heri indgår:

  1. Udveksling om status i projektet efter lokal etablering og opstart af forløb med de unge
  2. Fortsat kompetenceudvikling:
  • Vejledningsmetoder til arbejdet med udsatte unge: Inspiration fra praksis
  • Meningsfuld organisering af individuelle forløb for udsatte unge: Inspiration fra praksis med organisering af vejledning i udskolingen

Program

09:30 – 10:00  Ankomst & morgenbrød

10:00 – 10:30  Check-in & siden sidst fra projektledelsen

10:30 – 11.00  Meningsfuld organisering af individuelle forløb for unge – inspiration til en didaktik for stifindere v/ Claire Stevens-Lekfeldt, UU Vallensbæk

11:00 – 11:30  Vejledningsmetoder i arbejdet med udsatte unge i en tværgående organisering v/ praktikere fra Ungeenheden og UU Odsherred

11:30 – 12:15  Hvilke vejledningsmetoder bruger vi hos os, og hvilken videreudvikling kan vi forestille os? v/ deltagerne

12:15 – 13:00  Frokost

13:00 – 14:30  Poster i udveksling, se *forberedelse v/ Bo Klindt og Rita Buhl, VIA/DPU

14:30 – 15:00  Opsamling, de næste skridt & check-ud

*Forberedelse

Igen bedes deltagerne om at forberede sig i form af et fælles poster per kommune. Se her for opgaven til Poster #2. Log-on er fremsendt per mail.

Tilmelding & praktisk

Tilmelding via online skema fra de inviterede deltagere venligst senest d. 27. feb. Log-on er fremsendt per mail.

Udvekslingsmødet afholdes denne gang i Tønder: Campus, Martin Hammerichsvej 3, lok. 38.

Fri og rigelig parkering bagved Campus.


Støttet af