Kædeansvar

Om kædeansvar

Begrebet ´kædeansvar´er etableret i rammerne af indsatsen ´Unge med kant´. Begrebet dækker over et systematisk og veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte udsatte unge.

Kædeansvaret løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc. i den kommunale ungeindsats.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. Vejledere og lærere fra EUD og FGU samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden uddannelsen, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.

Også aktører fra civilsamfundet, såsom forældre eller private mentorer, indgår i kædeansvaret. Derudover tager fritidsorganisationer og kulturinstitutioner et ofte også væsentligt ansvar.

Erhvervsskolen som en vigtig partner

Erhvervsuddannelserne (EUD) er ikke alene faglige uddannelser, men bidrager i kraft af deres opdrag også til at løfte samfundsopgaver. Samtidig kan en EUD-vej være med til at indfri de unges drømme om deres fremtid.

Trods dette, har de færreste kommuner et systematisk og tæt samarbejde med EUD om udsatte unge. Ressourcerne på erhvervsskolerne er under pres. Mange erhvervsskoler har valgt ikke at fokusere på den ressourcekrævende målgruppe udsatte unge. Yderligere kræver kædeansvaret en indsigt i “det kommunale økosystem”, og langt fra alle erhvervsskoler har egne eksperter, der kan navigere i systemet.

Men succesen overbeviser der, hvor dette samarbejde er etableret.

Kædeansvar i Unge med kant Syddanmark

Etablering af et forpligtet lokalt kædeansvar var et klart opdrag i Unge med kant Syddanmark.

I Vejle har man haft et tæt samarbejde mellem UU og de lokale erhvervsskoler i en årrække, imens dette tiltag var relativt nyt i Tønder.

I Unge med kant vil de lokale erhvervsskoler især bidrage med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej hen til og ind i en erhvervsuddannels
  • et paratskab til at modtage udsatte unge i EUD

I Tønder

Lokal opstart, Tønder, 18-09-2018

EUD kan være med til at “forme de elever, som man selv modtager på et tidspunkt”, og det er “godt for lærerne at vide, hvor eleverne kommer fra og hvad de har i bagagen.”

Siden den lokale opstart er kædeansvaret i Tønder blevet etableret, formaliseret, gået i drift og videreudvikles både hos de eksisterende partnere såvel som ved løbende at indsluse nye partnere.


Støttet af