EUD support

Erhvervsskolen som en vigtig partner

Erhvervsuddannelserne (EUD) er ikke alene faglige uddannelser, men bidrager i kraft af deres opdrag også til at løfte samfundsopgaver.

…. (lovgivning, almen dannelse, målgrupper, lærerkompetencer)

Trods dette, har de færreste kommuner et systematisk og tæt samarbejde med EUD om udsatte unge. Ressourcerne på erhvervsskolerne er under pres. Mange skoler har valgt ikke at fokusere  på den ressourcekrævende målgruppe udsatte unge. Yderligere kræver kædeansvaret en indsigt i “det kommunale økosystem”, og langt fra alle erhvervsskoler har eksperter, der kan navigere i systemet.

Men succesen overbeviser der, hvor dette samarbejde er etableret.

Lokal opstart, Tønder, 18-09-2018

EUD kan være med til at “forme de elever, som man selv modtager på et tidspunkt”, og det er “godt for lærerne at vide, hvor eleverne kommer fra og hvad de har i bagagen.”
Tønder Handelsskole

 

EUDs bidrag i Unge med kant

I Unge med kant vil de lokale erhvervsskoler især bidrage med:

  • ekspertise omkring arbejdsmarkedsparathed
  • EUD support – aktive bidrag på de enkelte unges vej hen til og ind i en erhvervsuddannels
  • et paratskab til at modtage udsatte unge i EUD

Støttet af