Begreber

Projektdeltagerne kommer fra forskellige organisationer og med forskellig baggrund. Der er behov for at kunne tænke og arbejde tværprofessionelt, og dermed skal de involverede også kunne have fælles forståelse af de centrale udtryk. Vi gør opmærksom på, at det er projektets egne forståelser, vi gengiver her.  

Projektets målgruppe  ‘udsatte unge’:

Vejleder:

Kontaktperson+ , stifinder:

Karrierelæring:

Økosystem:


Støttet af