Metoder

(Metoder på tværs af professionerne)

Tilgang

Projektet foregår i en vejledningskontekst. Det er væsentligt, at der er en konsekvens og sammenhæng i tilgangen til arbejdet med de unge. Er der ingen sammenhæng, kan de fagprofessionelle modarbejde hinanden. Dermed forvirres den unge ikke kun, men de resultater der kan være opnået i den ene kontekst, risikerer at blive tilintetgjort, når den unge bliver mødt med et andet rationale  i en anden kontekst.

Den moderne tilgang til vejledning er i høj grad præget af karrierelæring, i Danmark såvel som internationalt. Karrierelæring er et af de gennemgående spor i Unge med kant.

(Forståelse af karrierelæring, Bill Law)

På EUD 10, Vejle, arbejder man systematisk med et par timers fælles refleksion i gruppen (med logbog), når de unge vender tilbage fra et praktikophold. Først herefter er de unges parate til at kunne vurdere praktikkens relevans for dem selv. Underviser Christian bekræfter, at det ville forvrænge de enkelte unges erkendelser, hvis andre fagprofessionelle tog udgangspunkt i de unges umiddelbare subjektive oplevelse af praktikopholdet.
Det har vist sig at være formålstjenligt at få de unge til at beskrive det faktiske indhold af praktikken og deres egen aktivitet.
Christian: “Vi flytter fokus fra mavefornemmelser til sagen.”

Metoder

De fagprofessionelle benytter sig af vejledningsfaglige metoder for at understøtte de enkeltes unges udvikling.

(model)

 

 

 

 


Støttet af