Slutkonference, 29. okt. 2020 (ændret til web-konference)

Aktualiseret 30. oktober:

Kæmpe tak for jeres gode deltagelse!

Vi bød jer på en tour de force, hvor vi satsede på, at programmet med de inspirerende oplægsholdere kunne holde distancen og fastholde jeres interesse gennem en hel dag. Ikke alle havde mulighed for at deltage hele dagen eller konstant hele dagen, men rigtig mange var nærværende det allermeste af tiden. TAK!

Konferencegæsterne kan stadig tilgå dagens materialer hhv. benytte sig af bestilllingsmulighed for brochuren. Benyt samme log-on som i deltagerbekræftelsen.

Om konferencen

Projektpartnerne i Unge med kant Syddanmark har udviklet og forfinet deres egne tilgange for arbejdet i de nye kommunale ungeindsatser (KUI) i Tønder hhv. Vejle, og man har implementeret lokale modeller. Hovedfokus har været på:

 • Design af individuelle ungeforløb og støtte af de unge undervejs henimod erhvervsparathed, baseret på de unges egne mål
 • Praktisere et velfungerende kædeansvar med et tværprofessionelt samarbejde i kommunens afdelinger i KUI og sammen med erhvervsuddannelser, FGU og civile aktører
 • Finde frem til et fælles sprog og gensidig metodeforståelse
 • Identificere kontaktpersonens rolle og kompetencer (“stifinder” / “kontaktperson+”)

Formålet med slutkonferencen er at gøre projektets faglige slutprodukter og erfaringer tilgængelige for omverdenen, bl.a. via den nyåbnede Toolbox* (juli 2020). Samtidig vil erfaringer med de nye tiltag blive formidlet, og forskningsbidrag skal perspektivere de professionelles videre virke med udsatte unge.

Deltagere

Deltagerne på konferencen er først og fremmest fagprofessionelle med arbejdsopgaver relateret til udsatte unge. De fagprofessionelle kan være:

 • kontaktpersoner / ungeguider / ungekoordinatorer m.fl. i KUI
 • unge-, uddannelses- eller beskæftigelsesvejledere
 • socialrådgivere
 • specialister som psykologer, misbrugskonsulenter eller andet
 • pædagoger, undervisere, mentorer og vejledere fra erhvervsskoler, FGU, 10. klasser, ungdomsskoler m.m.

Derudover henvender konferencens indhold sig til ledere i kommuner eller på uddannelsesinstitutioner. Og endelig er politiske interessenter, forskere og andre eksperter med fokus på feltet velkomne.

Program, kl. 10.00 – 15.00, web-baseret

En indholdsmæssig forberedelse på ca. 5-10 min. anbefales. De tilmeldte deltagere vil modtage nærmere information om dagens forløb.

10.00 – 11.30 oplæg i plenum

10.00 – 10.15   Velkomst og introduktion v/ projektledelsen

10.15 – 11.00  Projektets resultater og tværgående konklusioner

 • Projektresultater i Vejle Kommune, v/ souschef UU Vejle Anne Kristensen
 • Projektresultater i Tønder Kommune, v/ områdeleder Tønder Kommune, Jens Simmelsgaard, samt mentorkoordinator og lektor Morten Westergaard, Tønder Handelsskole
 • Perspektiverne på projektresultater, v/ Bo Klindt Poulsen, lektor VIA University College

11.15 – 11.30   De udsatte unge & de professionelle

“The needs of the NEETs & the needs of the professionals” – analyseresultater, EU-projektet Youth in transition v/ erhvervspædagogisk konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve

(“De fagprofessionelles dilemmaer” v/ Nanna Mik-Meyer, kl. 14.10 – 14.45.)

11.30 – 12.30 PAUSE

Pausetilbud for dem der vil: 12.05 – 12.25 “CATCH-UP” på begreberne ungeprogression, forløbsdidaktik, kædeansvar og kontaktperson+ – hvordan forstår vi det?
v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, og Pia Vigh, KL

12.30 – 14.00 workshops i to parallelle spor

12.30 – 14.00 Spor 1) Kædeansvar i praksis (mest for fagprofessionelle), med oplæg og korte dialoger i dette spor:

Introduktion til modellen for forløbsdidaktik v/ Bo Klindt Poulsen, lektor VIA University College, med eksemplificering:

 1. Ungeprogression, faglige tilgange og metoder v/ Karen Olling, UU vejleder, Tønder Kommune
 2. I kædeansvaret: fagprofessionelle metoder, samarbejde og procedurer de fagprofessionelle imellem, tiltag i EUD v/ Malene Svarrer, UU vejleder, Vejle Kommune
 3. Kompetenceprofil Kontaktperson+ v/ Bo Klindt Poulsen

12.30 – 14.00 Spor 2) Kædeansvar på systemniveau (mest for ledere)

v/ Pia Vigh, EUK/KL, og områdeleder Tønder Kommune, Jens Simmelsgaard

 • Organisering af den kommunale ungeindsats
 • Administrative processer: økonomi, lovgivning, effektmålinger og evalueringer

OBS – deltagelse i dette spor forudsætter grundlæggende kendskab til begreberne kædeansvar og kontaktperson+. Der består også mulighed for at følge en kort introduktion i frokostpausen, kl. 12.05 – 12.25.

14.10 – 15.00 oplæg og afslutning i plenum

“De fagprofessionelles dilemmaer”
v/ sociolog prof. Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School

Tak for denne gang & det du får med dig!
v/ Pia Vigh, projektejer Unge med kant Syddanmark og chefkonsulent EUK/KL

Tilmelding og det praktiske

Deltagelse i web-konferencen er gratis.

Konferencen er udsolgt. Opfølgende spørgsmål eller kommentarer sendes venligst til projektledelsen.

Web-konferencen gennemføres i ZOOM. Platformen byder på interaktive muligheder, som vi gerne vil anvende. Deltagerne tilbydes forudgående afprøvning. Alt nærmere fremgår af deltagerbekræftelsen.

*Prøv selv: ´Toolbox´

De faglige resultater er publiceret i en online toolbox (juli 2020). Materialerne fra denne toolbox vil indgå i konferencens workshops.

Toolbox, med de samlede modeller, metoder og værktøjer, juli 2020

Praksiseksperter fra andre kommuner har bidraget til hhv. arbejdet videre med projektets faglige produkter, hvorved forskere fra VIA University College har kvalificeret processen og produkterne.


Støttet af