Slutkonference, 29. okt. 2020, Tønder

Projektpartnerne i Unge med kant Syddanmark har udviklet og forfinet deres egne tilgange for arbejdet i de nye kommunale ungeindsatser (KUI) i Tønder hhv. Vejle, og man har implementeret lokale modeller. Hovedfokus har været på:

 • Design af individuelle ungeforløb og støtte af de unge undervejs henimod erhvervsparathed, baseret på de unges egne mål
 • Praktisere et velfungerende kædeansvar med et tværprofessionelt samarbejde i kommunens afdelinger i KUI og sammen med erhvervsuddannelser, FGU og civile aktører
 • Finde frem til et fælles sprog og gensidig metodeforståelse
 • Identificere kontaktpersonens rolle og kompetencer (“stifinder” / “kontaktperson+”)

Formålet med slutkonferencen er at gøre projektets faglige slutprodukter og erfaringer tilgængelige for omverdenen, bl.a. via den nyåbnede Toolbox* (juni 2020). Samtidig vil projektdeltagerne selv opleve udefrakommende inspiration til de næste skridt i deres virke med udsatte unge.

Deltagere

Deltagerne på konferencen er først og fremmest fagprofessionelle med arbejdsopgaver relateret til udsatte unge. De fagprofessionelle kan være:

 • kontaktpersoner / ungeguider / ungekoordinatorer m.fl. i KUI
 • unge-, uddannelses- eller beskæftigelsesvejledere
 • socialrådgivere
 • specialister som psykologer, misbrugskonsulenter eller andet
 • pædagoger, undervisere, mentorer og vejledere fra erhvervsskoler, FGU, 10. klasser, ungdomsskoler m.m.

Derudover henvender programmets indhold sig til ledere i kommuner eller på uddannelsesinstitutioner. Og endelig er politiske interessenter, forskere og andre eksperter med fokus på feltet velkomne.

Program, kl. 10.00 – 15.30

Formiddag i plenum

09.30 – 10.00 Ankomst & morgenbrød

10.00 – 10.15   Velkomst og introduktion v/ projektledelsen

10.15 – 11.00  Projektets resultater og tværgående konklusioner
v/ Bo Klindt Poulsen, lektor VIA University College, med eksemplificeringer i Vejle Kommune, souschef Anne Kristensen, og områdeleder Tønder Kommune, Jens Simmelsgaard

11.10 – 12.15   De udsatte unge & de professionelle

a) “The needs of the NEETs & the needs of the professionals” – analyseresultater, EU-projektet Youth in transition v/ erhvervspædagogisk konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve

b) “De fagprofessionelles dilemmaer” v/ sociolog prof. Nanna Mik-Meyer, Copenhagen Business School

12.15 – 13.00 FROKOST

Eftermiddag i parallelle workshops

13.00 – 15.00 Spor 1) Kædeansvar i praksis (mest for fagprofessionelle)

 1. Kompetenceprofil Kontaktperson+ v/ Bo Klindt Poulsen
 2. I kædeansvaret: ungeprogression, fagprofessionelle metoder, uddannelsesinstitutionernes tiltag
 3. Individuelle ungeforløb – didaktik v/ Karen Olling, UU vejleder, Tønder Kommune

13.00 – 15.00 Spor 2) Kædeansvar på systemniveau (mest for ledere)

 1. Organisering i, ud af og ind ad KUI: beslutninger og strategi, strukturforandring og -forankring
 2. Administrative processer: økonomi, lovgivning, effektmålinger og evalueringer
 3. Ledelse i tværprofessionel kontekst: lokal kompetenceudvikling, kommunikation

15.00 – 15.10 Danske Regioner

15.10 – 15.30 Festlighed, god vind og “take away” af materialer!

Tilmelding og det praktiske

Deltagelse i konferencen er gratis. Der vil blive afkrævet et no-show gebyr på 400 kr. ved afbud på mindre end 3 dage inden konferencen eller ved udeblivelse uden rimelig begrundelse.

Tilmelding senest d. 22. okt. og kun online. Link til tilmeldingsskema hhv. log-on er fremsendt samtidig med invitation. Udefrakommende interesserede er velkomne til at henvende sig til projektledelsen.

Adresse: Det Blå Gymnasium Tønder, campusområdet, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder. Der er gode parkeringsforhold bagved bygningerne.

Nærmere information ang. lokaler, forplejning m.m. vil fremgå af deltagerbekræftelsen.

COVID-19: Projektledelsen holder sig orienteret om de gældende retningslinjer og sikrer at konferencen finder sted under ansvarlige forhold. Skulle det blive nødvendigt at aflyse eller omlægge af COVID-19 relaterede grunde, vil vi bestræbe os på at gennemføre konferencen virtuelt eller som et kombi-arrangement.

*Prøv selv: ´Toolbox´

De faglige resultater er publiceret i en online toolbox (juli 2020). Materialerne fra denne toolbox vil indgå i konferencens workshops.

Toolbox, med de samlede modeller, metoder og værktøjer, juli 2020

Praksiseksperter fra andre kommuner har bidraget til hhv. arbejdet videre med projektets faglige produkter, hvorved forskere fra VIA University College har kvalificeret processen og produkterne.


Støttet af