Kvalitativ evalueringsrapport

VIA University College har forestået projektets egen kvalitative virkningsevaluering. Formålet var at give projektledelsen og de lokale partnere indsigt i virkningen af de metoder, der var valgt i projektet. Denne evaluering blev foregået formativt, således at partnerne videst muligt fik mulighed for at lære undervejs i projektet af (mellem-)resultaterne.

Virkningsevalueringen har belyst:

  1. Progression hos de unge
  2. Udviklingsprocessen og slutmodellen for ungeforløb – en didaktik
  3. De fagprofessionelles metoder og kompetencer
  4. Dannelse, implementering og den videre drift af kædeansvar
  5. Kompetenceprofil for stifinder (= Kontaktperson+)

De unges individuelle udvikling blev evalueret ud fra projektets taksonomi: (kontaktparat >) vejledningsparat > valgparat > uddannelsesparat > arbejdsmarkedsparat (= erhvervsparat)

Forskere fra VIA/DPU har forestået evalueringen. Evalueringsdesignet var godkendt og fulgt af de lokale projektledere i Vejle hhv. Tønder.


Støttet af