Webinar: De unges behov, 1. april 2019

Om webinaret

Webinaret gennemføres i rammerne af Unge med kant og som opfølgning på de to fokusgruppeinterviews med unge, gennemført ult. feb 2019 i Vejle og Tønder. Dataindsamlingen fra de to interviews indgår i projektets virkningsevaluering, forestået af VIA/DPU. Yderligere vil de anonymiserede og sammenfattede resultater bidrage i projektet Youth in transition. Youth in transition arbejder med lignende intentioner som Unge med kant, og vi søger at skabe synergi projekterne imellem.

Webinardeltagerne er de lokale praktikere fra projektets partnerorganisationer.

Forsker Bo Klindt vil præsentere resultater og konklusioner fra analysen af de indsamlede data, med reference bl.a. til de 5 motivationsorienteringer, ”Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge”, Center for Ungdomsforskning, 2017.

Tilmelding & praktisk

Tilmelding via online skema fra de inviterede deltagere venligst senest d. 27. marts. Log-on er fremsendt per mail.

Teknisk info følger.


Støttet af