Organisation

UU DANMARK har iværksat og leder projektet, i fællesskab med samarbejdspartneren Moeve. Unge med kant indgår i UU DANMARKs aktivitetsportefølje til forbedring af udsatte unges livssituation ved hjælp af intensiv vejledning.

UU DANMARK bidrager med resultater fra organisationens landsdækkende og internationale virke. Samtidig vil resultater fa Unge med kant blive udbredt til landes 98 kommuner og bidrage med inspiration til den igangværende kapacitetsopbygning af de lokale kommunale ungeindsatser.

Campus Vejle står som ansøger og modtager af projektbevilling. Campus Vejle indgår samtidig aktivt som partner i det lokale arbejde i Vejle.

I hver af de to kommuner Vejle og Tønder er der dannet lokale konsortier, hvor man samarbejder tværprofessionelt om at hjælpe i alt 90 udsatte unge på vej henimod en varig selvforsørgelse. I konsortierne indgår de relevante partnere fra de kommunale afdelinger for unge, beskæftigelse og socialområdet, samt UU vejledning og de lokale erhvervsskoler. Flere aktører er tænkelige og inddrages efter behov. De nye forberedende grunduddannelser (FGU) vil blive en naturlig del af konsortierne, så snart de lokalt er i drift (senest august 2019).

VIA / DPU på Aarhus Universitet bidrager med forskningsledsagelse og kompetenceudvikling.

Projektorganisation, status oktober 2018


Støttet af