Udvekslingsmøde #3, 8. oktober 2019, Vejle

Deltagere

Udvekslingsmøde #3 foregår som et lukket projektmøde.

Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de deltagende partnerorganisationer, med fokus på de kommunale ungeindsatser (KUI), heriblandt UU, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt erhvervsuddannelser, FGU, ungdomsskole, 10. kl. centre, evt. skoleforvaltning og/eller folkeskoler, etc.

Formål med udvekslingsmødet #3

Formålet med dette udvekslingsmøde er at samle op og konkludere på de foreløbige erfaringer i Unge med kant, samt at lægge op til de næste skridt. Heri indgår:

  1. Udveksling om status i projektet, med særligt fokus på praksis i kædeansvaret omkring de unge
  2. Fortsat kompetenceudvikling, med fokus på motivation hos de unge

Program

09:30 – 10:00  Ankomst & morgenbrød

10:00 – 10:30  Check-in & siden sidst fra projektledelsen

10:30 – 10:50  “De fagprofessionelles kompetencer og metodebrug”, jf. mellemresultater fra undersøgelser i Unge med kant Syddanmark, oplæg v/ Bo Klindt, VIA/DPU

11:00 – 12:00  Poster i udveksling: “Kædeansvar omkring de unge”, v/ de lokale projektledere (se *forberedelse), samt Bo Klindt & Rita Buhl, VIA/DPU

12:00 – 13:00  Frokost

13:00 – 13:30 “Forskellige tilgange til motivation”, oplæg v/ Rita Buhl, VIA

13:30 – 14:30  Grupperefleksioner og posterproduktion: ”Hvad forstår vi ved motivation/motivering hos de unge, set i lyset af vores samarbejde i kædeansvaret?”

14:30 – 15:00  De næste skridt & check-ud

*Forberedelse

Igen bedes deltagerne om at forberede sig i form af et fælles poster per kommune. Se her for forberedelse til poster #3. Log-on er fremsendt per mail sammen med invitation.

Tilmelding & praktisk

Tilmelding via online skema fra de inviterede deltagere venligst senest d. 30. sept. Log-on er fremsendt per mail.

Udvekslingsmødet afholdes denne gang igen i Vejle. Adresse og info om parkeringsforhold følger sammen med deltagerbekræftelsen ca. 1 uge inden arrangementet.


Støttet af