Arbejdsform

Projektet vil arbejde simultant med tre processer:
a) individuelle forløb med de unge
b) didaktisk organisering af ungeforløb
c) strukturudvikling i retning af kædeansvar

De 3 processer har indbyrdes sammenhæng. Udviklingsprocesserne kan ikke foregå løsrevet af hinanden, men påvirker hinanden undervejs.

Sammenlagt bidrager resultater fra den samlede arbejdsproces til kapacitetsopbygning i kommunerne.


Støttet af