Slutrapport Unge med kant Syddanmark

Slutrapporten er den formelle redegørelse for projektets resultater og effekter, udfærdiget i Region Syddanmarks skabelon til formålet.

Slutrapporten er udarbejdet af projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve aps, baseret på bidrag fra de lokale projektaktører i Vejle og Tønder, samt fra projektejer EUK/KL.

Uddrag af den kvalitative evalueringsrapport fra VIA University College indgår.

Uddrag

ift. Region Syddanmarks målsætninger

Unge med kant Syddanmark har arbejdet med Region Syddanmarks mål om at ”25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse”.

I lyset af projektets målgruppe – udsatte unge med massive komplekse problemstillinger – har det betydet at fokusere på at ”få forudsætningerne på plads”.

Projektets dokumenterede faglige resultater og deres lokale forankring, såvel som konklusioner fra projektets virkningsevaluering (VIA University College, jan. 2021, se pkt. 3.f.), bevidner en positiv besvarelse af den samlede indsats for sammenlagt 88 af 106 unge (oprindeligt planlagt: 90 unge):

  • Af projektets 106 unge er 80 unge blevet stabiliseret i deres udvikling og kommet videre på deres vej til en erhvervsuddannelse direkte efter 10. kl., hhv. har trods meget vanskelige forudsætninger holdt fast i deres påbegyndte erhvervsuddannelse. 8 unge fik endda afsluttet deres erhvervsrettede ungdomsuddannelse.
  • Der er blevet arbejdet intensivt med de unges forudsætninger, relateret til deres motivation, relationsdannelse og mestringsstrategier (læring, faglighed). Progressionen hos de unge er blevet observeret ift. en finmasket taksonomi. Der kunne samlet konstateres progression hhv. stabilitet hos 82 % af de unge i Vejle og hos 87 % af de unge i Tønder (for uddybning, se pkt. 3.f., s. 14).
  • Samtidig er der blevet arbejdet med de organisatoriske og faglige forudsætninger omkring de unge. Projektdeltagerne har bidraget til kapacitetsopbygning i Vejle, hhv. Tønder, ved at opbygge og implementere lokale konstruktioner for kædeansvar, tværprofessionelt i kommunen og tværsektorielt sammen med bl.a. EUD og FGU. Lokale profiler for de nye ”kontaktpersoner” er blevet udformet i begge kommunale ungeindsatser (KUI).
  • Kapacitetsopbygningen er blevet velforankret i begge kommuner og derudover skitseret som generiske modeller. Modellerne er blevet formidlet landsdækkende på forskellig vis og allerede udbredt til flere andre kommuner.

Støttet af