KUI strukturer

Om Kommunal Ungeindsats (KUI)

Projektet foregik i konteksten af regeringens “Aftale om bedre veje til uddannelse og job” (juli 2018).

If. de politiske målsætninger skal den såkaldte restgruppe af unge uden uddannelse eller job mindskes, og samtidig optag og gennemførelse på erhvervsuddannelserne (EUD) øges.

De centrale midler til dette formål er den nye “forberedende grunduddannelse” (FGU) og sammenhængende kommunale ungeindsatser (KUI), med implementering per august 2019.

Tværprofessionelt samarbejde


Støttet af