KUI – strukturer

Om Kommunal Ungeindsats (KUI)

Projektet foregår i konteksten af regeringens “Aftale om bedre veje til uddannelse og job” (juli 2018).

If. de politiske målsætninger skal den såkaldte restgruppe af unge uden uddannelse eller job mindskes, og samtidig optag og gennemførelse på erhvervsuddannelserne (EUD) øges.

De centrale midler til dette formål er den nye “forberedende grunduddannelse” (FGU) og sammenhængende kommunale ungeindsatser (KUI), med implementering per august 2019.

Om FGU

(om FGU)

Tværprofessionelt samarbejde

Et tværprofessionelt samarbejde er tvingende nødvendigt for at tætne det understøttende net omkring den enkelte unge og for at sikre overgangene imellem de unges stationer på deres vej.

Det indebærer en fælles tilgang og fælles metoder hos de professionelle i de forskellige kommunale institutioner, allerhelst sammen med andre relevante organisationer. Heri indgår også andre uddannelsesforberedende skoler såvel som erhvervsskoler, der er statslige institutioner.

Økosystemet er komplekst, og et tværfagligt samarbejde kræver også at kunne navigere på tværs af forskellig lovgivning, kulturer og rutiner.

Økosystem for ungevejledning i kommuner – UU DANMARK og Moeve aps, 2017


Støttet af