Evalueringer

Evalueringerne spiller en væsentlig rolle i Unge med kant. Projektet vil dokumentere både sine effekter, sine metoder og validiteten af sine løsninger.

Projektet opererer på et meget vanskeligt domæne, hvor løsningerne er lokale og individuelle og hvor mange metoder (indtil videre) er implicitte. Samtidig har Unge med kant ambitionen om at kunne beskrive og generalisere de udviklede løsninger, således at metoderne vil kunne komme andre organisationer og kommuner til gode. UU DANMARK sigter imod at projektet dermed kan bidrage til den landsdækkende implementering af Kommunal Ungeindsatsens tiltag for de allermest udsatte unge.

Derfor indgår data fra Unge med kant i flere evalueringer:

Effektevaluering for de unges vej mod varig selvforsørgelse

Som del af en projektportefølje under Region Syddanmarks Uddannelsespulje, indsamler Unge med kant løbende fortrinsvis kvantitative data, baseret på projektets forandringsteori. Det er COWI, der forstår effektmålingen på de 90 unge i Unge med kant. Evalueringsresultaterne bliver ikke umiddelbart frit tilgængelige, indgår dog i en slutrapport om projektet til Regionen.

Virkningsevaluering

Formålet med projektets egen supplerende, forskningsbaserede virkningsevaluering er at give projektledelsen og de lokale partnere indsigt i virkningen af de faglige metoder, der er valgt i Unge med kant. Denne evaluering foregår formativt, således at partnerne videst muligt får mulighed for at lære undervejs i projektet af (mellem-)resultater. Nogle resultater vil kunne understøtte den oven for nævnte eksterne effektmåling.

Virkningsvevalueringen belyser:

  1. Didaktik for stifindere (Kontaktperson+)
  2. Vejledningsmetoder
  3. Kædeansvar
  4. Kompetenceprofil for stifinder

Desuden evalueres de unges individuelle udvikling ud fra projektets taksonomi: vejledningsparathed > valgparathed > uddannelsesparathed > arbejdsmarkedsparathed.

Det er forskere fra VIA/DPU, der forstår evalueringen, i tæt samarbejde med projektkonsulent fra Moeve aps. Der er udarbejdet et evalueringsdesign, som er godkendt og følges af de lokale koordinatorer.

Undersøgelser i virkningsevalueringen

25. og 26. feb. 2019: Der gennemføres lokale fokusgruppeinterviews med unge: Tønder 26. feb., Vejle 25. feb.

27. jan. 2019: Klik her for adgang til online survey I/2019. Kodeordet er fremsendt til de inviterede deltagere.


Støttet af