Kick-off, 22. okt. 2018, Vejle

Deltagere

Kick-off foregår som et lukket projektmøde.

Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de deltagende partnerorganisationer, heriblandt UU, EUD, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt eventuelt ungdomsskole eller andre 10. kl. centre, skoleforvaltning og/eller folkeskoler, psykiatrien, deltagere fra eventuelle igangværende projekter etc.

Formål med kick-off

  1. Fælles forståelse for projektets ramme og mål
  2. Udveksling om status i projektet efter den indledende og lokalt afklarende fase.
  3. Påbegynde kompetenceudvikling:
  • Fælles metodisk tilgang: Karrierelæring og metoder for at vejlede udsatte unge
  • Forløbsdidaktik: Stifinderfunktion og    meningsfuld organisering af individuelle forløb for udsatte unge

Program

Programmet omhandler

  • Gensidig præsentation via ”ungebilleder”
  • Pointer fra de lokale opstartsfaser
  • Unge med kant: Hvad vil vi opnå og hvordan
  • Kompetenceudvikling – de første skridt

Støttet af