Viden

Analyser, rapporter

Her følger et udvalg af viden i form af de analyser, rapporter og oversigter, som er blevet produceret i løbet af den samlede indsats Unge med kant (2018-2022).

Derudover henviser vi til de kilder, der har haft en betydning for arbejdet med de udsatte unge.

Hverken den oparbejdede viden eller referencerne til kilder er fyldestgørende. Rækkefølgen i oplistningen skal ikke forstås som en prioritering.

Den bagvedliggende tilgang

i en professionel hverdag med en høj grad af diversitet

De fagprofessionelle i Unge med kant har benyttet sig af en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Samtidig følger den støtte, der bliver givet til de unge, en retning: Ungeaktørerne arbejder i fællesskab for, at de unge hver især opnår (en vis grad af) erhvervsparathed og dermed bevæger sig henimod uddannelse, praktik og/eller job.

Ungeprogression: en rammeforståelse

Egne produktioner

Evalueringsrapporter og resultater for Unge med kant Hovedstaden (2019-2022)

De samlede resultater fra Unge med kant Hovedstaden – oversigt

Produkter fra Unge med kant Syddanmark (2018-2020)

Produkter fra Youth in transition (2018-2021)

For oversigt over resultaterne og produkterne, se Deliverables. Produkterne omfatter generiske metoder og modeller på engelsk, såvel som landeversioner på dansk, islandsk, slovensk og delvis tysk. Som overordnede fælles produkter henvises bl.a. til:

Referencer

Her anføres væsentlige kilder, der er blevet anvendt i løbet af Unge med kant. Nedenstående liste er ikke udtømmende og ikke ekskluderende for andre kilder. Se evt. også kildeangivelser i de diverse rapporter.

  • Andersen, S. H., Jensen, B., Nielsen, B. W., Skaksen, J. R. (2019) „Hvad ved vi om udsatte unge (2)”, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Gyldendal
  • Haug, Erik Hagaseth (2018) “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, Fagbokforlaget, Bergen, Norway
  • Katznelson, Jørgensen og Sørensen (2015) “Hvem er de udsatte unge på kanten af det danske samfund”, Center for Youth Research, Aalborg University 
  • Mik-Meyer, Nanna (2017) “The power of citizens and professionals in welfare encounters – The influence of bureaucracy, market and psychology”, Manchester University Press
  • Mik-Meyer, Nanna (2018) “Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”, Hans Reitzels Forlag, Copenhagen
  • Schulte, Sven (2017) “Ausbildungsreife: Bewertung eines Konstrukts”, Dissertation, WBV