Kompetenceudvikling – for arbejdet med ´unge med kant´

Her præsenterer vi træningsmoduler til arbejdet med udsatte unge i konteksten af KUI og kædeansvar. De fleste moduler retter sig mod fagprofessionelle, og enkelte til (mellem-)ledere.