Erhvervsparathed

Et online tool til selvevaluering

I projekterne Unge med kant observeres de unges individuelle udvikling henimod deres erhvervsparathed, ifølge en taksonomi for ungeprogression. Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer.

Indikatorerne for erhvervsparathed er omsat til et interaktivt værktøj for selvevaluering i dialog med en professionel.

Værktøjet er afprøvet bredt i en række testforløb med unge og fagprofessionelle i Danmark, Slovenien og Island. Resultaterne fra testforløbene er blevet analyseret og konkluderet på under forskningsledsagelse, mhp. at opdatere og justere værktøjet til brug for det givne formål. Resultater fra testforløb (aug. 2019 – okt. 2020)