Kompetenceudvikling

Moduler

Kompetenceudvikling – for arbejdet med ´unge med kant´

Her præsenterer vi træningsmoduler til arbejdet med udsatte unge i konteksten af KUI og kædeansvar. De fleste moduler retter sig mod fagprofessionelle, og enkelte (dele af) moduler også til (mellem-)ledere.

Læring i fysiske og virtuelle rum

sammen og individuelt

Træningsmoduler kan være konferencer, workshops eller webinarer. Grundet de Corona-relaterede restriktioner har vi været nødt til i endnu højere grad at henlægge en del af modulerne til helvirtuelle arrangementer eller til semivirtuelle varianter, hvor kun nogle af deltagerne følger arrangementet virtuelt, imens resten er samlet i et lokale.

Uanset, så inddrager vi praksisbaserede og praksisrettede erfaringer og metoder, som vi typisk spejler i forskningsbaseret viden.

Modulerne gør bl.a. brug af materialerne i TOOLBOX. Materialerne er frit tilgængelige, og i løbet af flere af modulerne har man mulighed for at afprøve dem. Derudover lægger modulerne generelt op til dialog og udveksling, så vidt det er ønsket af deltagerne og muligt inden for de givne (virtuelle) rammer.

3 moduler – et sammenhængende koncept

I rammerne af EU-projektet Youth in transition (2018-2021) har de danske projektpartnere udviklet 3 moduler der understøtter arbejdet med udsatte unge. Modulerne omhandler:

  • Kædeansvar & kontaktpersonens rolle og kompetencer
  • Individuelle ungeforløb – en didaktik
  • Erhvervsparathed & et online tool til selvevaluering i dialog