Kædeansvar

Begrebet ´kædeansvar´er etableret i rammerne af indsatsen ´Unge med kant´. Begrebet dækker over et systematisk og veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte udsatte unge.

Kædeansvaret skal løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle omkring de unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc. i den kommunale ungeindsats.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en ny og vigtig rolle i kædeansvaret. Vejledere og lærere fra EUD og FGU samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både inden uddannelsen, ved påbegyndelse og undervejs i uddannelsen.

Kædeansvar og kvalitet

Kædeansvaret kan udmønte sig på mange forskellige måder, afhængig af lokale muligheder, traditioner og strukturer, samt præferencer eller vaner hos beslutningstagere.

På baggrund af erfaringer i projekterne Unge med kant Syddanmark og Unge med kant Hovedstaden har vi skitseret en række kriterier for kædeansvar. Kriterierne gengiver sammenlagt refleksioner om de lokale valg for konstruktion og videreudvikling af netop det lokale kædeansvar. Kriterierne refererer tilbage den systembårne del af Didaktikken for ungeforløb.

Dermed siger vi samtidig, at kædeansvaret ikke er en prædefineret størrelse. Men kædeansvarets kvalitet beror på de overvejelser og planer, der ligger bag beslutninger for kædeansvarets konstruktion og konkrete udmøntning.

Kvalitetskriterier

(her kommer kriterierne)