Fagprofessionelle metoder

Tilgange, metoder, forståelser

Ungecases

Et katalog

Kædeansvar

Kvalitetskriterier

Viden

Analyser, rapporter

Ungeforløb

En didaktisk model

Ungeprogression

En taksonomi

Kontaktperson+

En kompetenceprofil

Kompetenceudvikling

Moduler

Erhvervsparathed

Et online tool til selvevaluering