Ungeforløb henimod erhvervsparathed

“Jeg vil være frisør og have min egen salon”

Tidlig indsats for drenge

Karrierelæring med “Smagsprøver”

Erhvervsparat i små skridt

Med drømmen i hænderne

Med motion henimod erhvervsparathed

“Fedt at prøve et arbejde og tjene penge”

Når praktikken rykker

At styre med en logbog