Typer ungeforløb i Unge med kant Hovedstaden

I sagens natur er individuelle ungeforløb netop individuelle og kan dermed have forskellig udformning, forskellig varighed, forskellige aktiviteter og udfordringer såvel som forskellige resultater. For at kunne planlægge, organisere, gennemføre, kvalitetssikre og kommunikere individuelle ungeforløb, har aktørerne i Unge med kant benyttet modellen Forløbsdidaktik.

Efter forskellighederne således er blevet fremhævet, har praksis i projektet ´Unge med kant Hovedstaden´ vist, at der til en vis grad kan udpeges nogle typer ungeforløb.

De omtrent 600 ungeforløb (status 1. sept. 2022) er bl.a. blevet gennemført som eller med særlige gruppebaserede ungeforløb, eller som helindividuelle forløb og ofte også parallelt med eller supplerende til uddannelse/job.

De lokale forløb kunne inddeles groft i 7 forløbstyper. Indledningsvis skal understreges:

  • Nedenstående forløb er ikke fyldestgørende, ikke normative, ikke endelige versioner, ikke gensidigt udelukkende eller udelukkende for andre muligheder.
  • Alle forløb har haft et individuelt fokus, uanset hvor stor en del af forløbene er foregået i kollektiv kontekst eller i grupper.
  • Alle forløb har relateret til ”Taksonomien for ungeprogression”.
  • Varighed for de individuelle forløb kan ikke angives, og de 7 forløbstyper kan i princippet være dele af endnu længerevarende forløb eller kan have rummet kortere individuelle forløb.
7 forløbstyper
1Helindividuelle forløbBestående af de elementer, som de unge har brug for: uddannelse, praktik, behandlinger, samtaler, deltagelse i arrangerede aktiviteter (standardtilbud i kommunerne), el.lign.
Med fokus på ungeprogression henimod erhvervsparathed, jf. taksonomien.
´Unge med kant´ indsats som ”kit” mellem elementerne med sikring af overgange, overlap af relationspersoner, fagprofessionelle metoder.
2Cafémodel1x/ugen eller i anden kadence. Typisk åbne grupper med løbende ind- og udslusning af unge. Faciliteret af professionelle, i høj grad med ungeinddragelse i beslutningsprocesser (”meddesign”), ofte med mål om selvkørende grupper.
Indhold: Madlavning, bagning, restaurantbesøg, spil, faciliterede snakke, motion, fælles gåture, udadvendte fælles aktiviteter (biblioteksbesøg m.m.)  
3Specialdesignede længerevarende forløb for unge med lignende behovForskellige typer af didaktisk opbyggede gruppeforløb for målgrupper med forskellige behov, med stigende krav til de unge over tid.
Gruppevejledning.
Fokus på relationsdannelse.
Individuelle samtaler.
Fælles faglige aktiviteter.
Fagprofessionelle deltager selv i faglige aktiviteter på lige fod som de unge.
Vejledere fungerer som facilitatorer af gruppeprocesser.
Former: Halvårligt, 3 gange / ugen á ca. 5 timer. Hhv. 1x / ugen, á 4 timer hhv. á 3 timer.
4Integreret i eller parallelt til igangværende kollektive aktiviteterTypisk supplerende til uddannelse under FGU, EUD, VUC m.m. eller i EUD10, 8./9./10. (special-)klasse.
Relationsdannelse.
Individuel vejledning (karrierelæring m.m.)
(Tematisk) gruppevejledning.
Besøg af uddannelsessteder og virksomheder.
Fysiske aktiviteter.
Faglig vejledning (fx særlig lektiehjælp, sprogstøtte m.m.).
5Forberedende, opfølgendePraktikker, med tæt koordination mellem KUI og de ansvarshavende i virksomhederne
Individuelt forforløb til FGU
Gruppeforløb
6Fagfaglige forløbIndividuel matematik og dansk.
Online forløb, suppl. med personlig vejledning.
Særlig individuelt tilpasset matematik-app.
Økonomisk trivsel.
Som ekstraordinære gruppeforløb.
Integreret i skolefag.
Lektiehjælp.
Specialdesignede korterevarende gruppeforløb med introduktion til særlige fagligheder.
Uddrag af de grønne fag, brandbekæmpelse.
Forskellige madlavningsaktiviteter, personligt og online.
7FGU-EUD kombinationsforløbIf. bekendtgørelse (maks. 5 uger).
Gruppeforløb kvalificeret i forhold til målgruppen ´unge med kant´ og suppleret med individuel vejledning.