Modul Erhvervsparathed

et online tool til selvevaluering

Det er en samlet og fælles opgave for de fagprofessionelle at støtte de enkelte unge på deres vej mod erhvervsparathed. Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det gælder også, når den unge tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er i gang med den.

I projekterne Unge med kant observeres de unges individuelle udvikling henimod deres erhvervsparathed, ifølge en taksonomi for ungeprogression. Kriterierne for de forskellige faser i taksonomien er gjort operationelle ved hjælp af indikatorer.

Indikatorerne for erhvervsparathed er omsat til et interaktivt værktøj for selvevaluering i dialog med en professionel.

Værktøjet er afprøvet bredt i en række testforløb med unge og fagprofessionelle i Danmark, Slovenien og Island. Resultaterne fra testforløbene er blevet analyseret og konkluderet på under forskningsledsagelse, mhp. at opdatere og justere værktøjet til brug for det givne formål.

Deltagerne

Målgruppen for webinaret er fagprofessionelle: Kontaktpersoner i KUI, vejledere i uddannelses- eller beskæftigelsessystemet, mentorer og undervisere på erhvervsskoler og FGU, samt evt. lærere i 10. kl. centre og andre uddannelsesforberedende forløb.

Det har vist sig at være en fordel at deltage i tværprofessionelle grupper eller med samarbejdspartnere omkring de unge.

Formål

Formålet med webinaret er, at deltagerne

 • opnår en forståelse for erhvervsparathed, i konteksten af udsatte unges individuelle udviklings- og læringsforløb
 • opnår en forståelse for værktøjets virkemåde og principper
 • kan afgøre, i hvilken sammenhæng, hvornår og med hvem værktøjet med fordel kan anvendes
 • opnår en forståelse for hvordan man kan sætte værktøjets indhold i en konkret kontekst, således at spørgsmålene giver mening for de enkelte unge
 • kan planlægge en evaluering af udsatte unges erhvervsparathed, assisteret af værktøjet

Program

Del 1) Ungeprogression og erhvervsparathed

Denne del giver kort indsigt i taksonomien for ungeprogression, med særligt fokus på erhvervsparathed.

Der introduceres til baggrunden og formålet med det interaktive online værktøj for selvevaluering. Den unges selvevaluering foregår altid i dialog med en vejleder, lærer, pædagog eller anden relevant professionel i kædeansvaret omkring den unge.

Del 2) Værktøjet for evaluering af erhvervsparathed

Denne del berammer den praktiske anvendelse af værktøjet:

 1. Teknologien
 2. Den professionelles rolle, pædagogik og metoder
 3. Etiske retningslinjer
 4. Erfaringer fra forløb med værktøjet inden og efter lancering

*Forberedelse

Deltagerne bedes at læse en kortfattet guide (pdf) inden webinaret.

Desuden er afprøvning af værktøjet med sig selv inden webinaret en fordel.

Form

Webinaret har en varighed på 1,5 – 2 timer. I webinaret indgår følgende elementer:

 • Præsentation (del 1) og præsentation (del 2)
 • Online demonstration af værktøjet: opbygning og funktionaliteter
 • Interaktion med gæsterne i form af spørgsmål/svar, mundtligt og per chat
 • Individuelt eller i små grupper (break-out): “Kontekstualisering” af værktøjets spørgsmål i forhold til ungecases

Udbud af webinaret

Webinaret er blevet gennemført 6 x i perioden april 2020 – marts 2021, i lidt forskellige udformninger, afhængig af deltagergrupperne.

Kontakt projektledelsen i Unge med kant Hovedstaden for kommende udbud.