Webkonference 20. jan. 2021 – ´Youth in transition´

For English speaking guests: See below for track in English and for sign-up.

Til deltagerne / to the participants

  • For adgang til al praktisk information og Zoom links, se denne lukkede side / for access to practical information as well as Zoom links, see this protected page.
  • Du finder adgangskoden til siden i deltagerbekræftelsen,som er fremsendt per mail. / You find the password in the confirmation mail.

13. jan. 2021: Brandny brochure “Youth in transition” / Brand new brochure

Om konferencen

Webkonferencen vil give indsigt i et sammenhængende koncept for arbejdet med udsatte unge i alderen 15-29 år i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI) og sammen med KUIs samarbejdspartnere (´kædeansvaret´).

Dele af konceptet vil kunne afprøves på dagen, imens andre dele vil blive illustreret igennem de erfaringer, som professionelle ungeaktører har gjort sig i de 3 lande Danmark, Slovenien og Island i perioden 2018 – 2020.

Den oparbejdede viden, metoderne og værktøjerne er i dansk kontekst blevet publiceret i TOOLBOX. Generiske modeller på europæisk niveau er publiceret på projektsitet for EU-projektet ´Youth in transition´.

Individuelle ungeforløb

i rammerne af KUI og kædeansvaret

I kommunerne og i uddannelsessystemet er der behov for at tænke og arbejde langt mere individuelt, mere langsigtet og mere sammenhængende med de udsatte unges udfordringer og potentialer. De unges problemer hænger sammen og forstærker hinanden. Derfor skal understøttende aktiviteter kunne foregå tværprofessionelt og parallelt, ikke kun serielt. De fagprofessionelle skal kunne designe individuelle sammenhængende ungeforløb med særlig opmærksomhed på overgange mellem de unges stationer på deres vej, og imellem de unges livsfaser. Det kræver en didaktisk organisering.

Konferencen bliver transmitteret fra Information Vest E&P Huset, beliggende i Gellerup/Brabrand. Centret er et informations- og aktivitetscenter for Helhedsplan Gellerup Toveshøj. Information Vest sætter den fysiske ramme for formidling af Helhedsplanen, herunder bydelsvandringer, workshops, foredrag og kulturevents.

Program (dansk spor)

08.00 – 09.30 Afprøvning af Zoom – til dem der gerne vil

09.30 – 10.00 Teknisk check-in

10.00 – 10.10 Velkommen til! Dagens forløb, hvem er I og hvem er vi

10.10 – 10.40 “Youth in transition”: Udsatte unge på vej henimod erhvervsparathed & de fagprofessionelle v/ erhvervspædagogisk konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve og projektleder Unge med kant

10.45 – 11.05 Motivations- og relationsdannelse v/ lektor Charlotte Vange Løvstad, VIA University College

11.05 – 11.15 PAUSE

11.15 – 11.35 Kontaktperson+ i kædeansvaret v/ chefkonsulent Pia Vigh, EUK/KL

11.40 – 12.00 Individuelle ungeforløb, eksempler v/ centerleder Anette Kjærager, Ungecenter Tårnby

12.00 – 12.50 PAUSE

12.50 – 13.00 Introduktion til workshops & konkurrence

13.00 – 14.20 Parallelle workshops

  1. Relationer med, imellem og omkring de unge v/ Charlotte Løvstad, VIA University College
  2. Individuelle forløb for udsatte unge – en didaktik v/ UU vejledere Nadja Hviid og Laila Flor, Kolding Kommune
  3. Kontaktperson+ – en kompetenceprofil og eksempler fra praksis v/ chefkonsulent Pia Vigh, EUK/KL og UU vejleder Malene Svarrer, Vejle Kommune

14.20 – 14.30 Opsamling i plenum & perspektiver

Program (English track)

11.45 – 12.15 Technical check-in

12.15 – 12.45 Youth in transition – “The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, results from a cross-national analysis, presentation v/ vocational consultant Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, Denmark

13.00 – 14.20 Vocational maturity and a self-evaluation tool, interactive workshop v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, also with contributions from international experts:

  • Prof. Dr. Werner Kuhlmann, The University of Hamburg: The validity of the tool
  • Ferry Stepancic, Cene Stupar, Public Education Centre, Slovenia: Results from the trial runs with the tool in Denmark, Iceland and Slovenia

For guests from other countries than Denmark: Sign-up here. Your participation is free of charge. You will receive a confirmation with access data to the meeting link and other practical information.

Praktisk

Pris: 250 kr., med mindre andet fremgår af den fremsendte invitation.

Tilmelding senest d. 13. jan. 2021, og kun online via EUK/KL.

Programmet gennemføres på platformen Zoom.

Nærmere information vil fremgå af deltagerbekræftelsen, hvor man vil modtage adgangsdata til en lukket side med mødelinks til Zoom etc.