Kontaktperson+ model

Respektere målgruppen Kende målgrupperelevante metoder inden for bl.a vejledning pædagogik, socialfaglighed Kende metoder for tværprofessionelt samarbejde Kende system, de unge og deres behov Reflektere over egen rolle Relatere til lovgivning, datahåndtering og økonomi Professionsuddannet, målgrupperelevant efteruddannet Følge de professionsetiske standarder Forstå egen rolle i forhold til andres roller Beherske metoder til evalueringer og kvalitetssikring Forstå målgruppen, udvise empati Beherske metoder til dokumentation, formidling og it Opsøge unge, målgruppevurdere, afklare ungeprofiler Vejlede målgrupperelevant med individuelt fokus, fremme og sikre ungeprogression Co-designe og koordinere individuelle forløb i kædeansvaret, inddrage de unge i meddesign, organisere didaktisk Afklare og afbalancere de proffesionelles tilgang til de unge Samarbejde på tværs af afdelinger og med forældre Omsætte bekendtgørelser Håndtere data Danne relationer