Viden – færdigheder – kompetencer

Analyser, rapporter

Det danske kompetencebegreb er forankret i en fælles forståelse på tværs af alle uddannelsesniveauer, fag og brancher. Denne forståelse er i høj grad præget af, at kompetencer skal forstås som handlingsorienterede og praktiseres i en kontekst.

Et af kendetegnene er at kunne overføre sine kompetencer til andre/nye kontekster. Herved fremhæves de forskellige grader af kompleksitet i konteksten. 

Viden – jeg ved, færdigheder – jeg kan, kompetencer – jeg gør

UddannelsesGuiden

Viden angiver viden om et emne samt forståelse. 

  • Type viden: viden om teori eller viden om praksis; viden inden for et fag, inden for et fagområde eller inden for et erhverv.
  • Kompleksitet af denne viden: graden af kompleksitet, samt hvor forskellige og uforudsigelige situationer denne viden beherskes i.
  • Forståelse: Evnen til at sætte sin viden i sammenhæng. Fx når man skal forklare noget for andre.

Færdigheder angiver, hvad en person kan gøre eller udføre. 

  • Type færdighed: praktiske, kognitive, kreative eller kommunikative færdigheder.
  • Kompleksitet i opgaveløsningen i forhold til en opgaveløsning og denne opgaves kompleksitet.
  • Kommunikation: hvilken kommunikation der kræves, kompleksiteten i budskabet, til hvilke målgrupper og med hvilke virkemidler.

Kompetencer handler om ansvar og selvstændighed og angiver evnen til at anvende viden og færdigheder i en arbejdssituation eller i en studiemæssig sammenhæng. 

  • Handlerummet: i hvilke typer af arbejds- og/eller studiemæssige sammenhænge viden og færdigheder bringes i spil, samt graden af uforudsigelighed og foranderlighed i disse sammenhænge.
  • Samarbejde og ansvar: evnen til at tage ansvar for eget og andres arbejde, samt hvor komplekse samarbejdssituationer man kan indgå i.
  • Læring: evnen til at tage ansvar for egen og andres læring.

Let forkortet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, seneste opdatering 2013

Det europæiske kompetencebegreb

Det danske kompetencebegreb fokuserer lidt anderledes end det overordnede europæiske kompetencebegreb, hvor holdninger og tilgange spiller en anderledes fremhævet og mere eksplicit rolle end i den danske kompetenceforståelse.   

“The key competences are a combination of knowledge, skills and attitudes.

Knowledge is composed of the concepts, facts and figures, ideas and theories which are already established, and support the understanding of a certain area or subject.

Skills are defined as the ability to carry out processes and use the existing knowledge to achieve results.

Attitudes describe the disposition and mindset to act or react to ideas, persons or situations.”

Referencer

(Marts, 2020)

“Key competences for lifelong learning”, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019