Målgrupper, anvendelse og eksempler

Kompetenceprofilen kan med fordel bruges, når en leder eller kontaktperson+ skal beskrive eller arbejde med (egen) funktion, rolle, opgaver og ansvar, organisatorisk placering og didaktisk organisering i kædeansvaret.

Profilen kan bruges som forståelse af kontaktperson+´s individuelle handlingsberedskab, direkte i relation til opgaven eller til situationen: at vide, at kunne og at handle på det rigtige tidspunkt.

Kompetenceprofilen beskriver kontaktpersonens arbejdsfelt i kædeansvaret, og ikke enkelte professioners faglige discipliner. Kompetenceprofilen er ikke en professionsbeskrivelse. Der findes i Danmark ikke en entydig profession for funktionen eller rollen som kontaktperson i KUI-lovgivningen, således heller ikke for kontaktperson+. 

De fagprofessionelle, der kan indgå i kædeansvaret som kontaktperson+, vil ofte være uddannelsesvejledere i kommunerne (tidl. UU), men det kan også være socialrådgivere eller (social)pædagoger, jobcenterkonsulenter eller fra andre funktioner af KUI. 

Fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan fx fastholdelsesvejledere, (kontakt)lærere, m.fl. understøtte kontaktperson+ i kommunen. Tilsvarende i princippet fra civilsamfundet og det lokale erhvervsliv.

OBS Kontaktperson+ funktionen kan evt. bestå af et team, afhængig af lokale forhold og muligheder. Der findes i øvrigt kontaktpersonordninger i andre afgrænsede dele af den kommunale forvaltning, bl.a. på social- og beskæftigelsesområderne. 

Profileksempler fra lokal praksis

Følgende kompetenceprofiler er udarbejdet af partnerkommuner i rammerne af projektet Unge med kant Hovedstaden, alle publiceret i 2022 (pdf-dokumenter):