Tak

Stort tak til alle, der har bidraget til udviklingen og/eller den videre kvalificering af de enkelte produkter i TOOLBOX!

I processerne indgik først og fremmest eksperter fra praksis og med en praksisbaggrund, og derudover ledere, forskere, konsulenter m.fl. Organisationerne har også givet adgang til deres unge, som med stor glæde og rigt udbytte er blevet inddraget undervejs.

EUK/KL (tidl. UU DANMARK) har bidraget vejledningsfagligt, teknologisk og organisatorisk, imens konsulentvirkomheden Moeve har stået for forarbejdning og publicering, samt derudover faglig ekspertise på det erhvervspædagogiske område.

Og endelig tak til alle andre, som ikke er nævnt. Vi kunne ikke have gjort arbejdet uden hver eneste af jer. Det drejer sig fx om deltagerne i følgegruppen til Unge med kant Hovedstaden, om embedsmænd og om en lang række aktører rundt omkring i landet og i udlandet, som gavmildt har givet indsigt i deres viden, erfaringer og visioner.

Finansiel støtte

TOOLBOX opsamler viden, metoder og værktøjer fra flere større projekter i indsatsen ´Unge med kant´. En række puljer har bidraget med afgørende finansiel støtte, og på trods af en betydelig selvfinansiering hos partnerorganisationerne, ville arbejdet ikke have været muligt uden disse tilskud.

Partnerorganisationer og eksperter

Sammenlagt har praksiseksperter fra følgende kommuner, erhvervsskoler og forberedende grunduddannelser (FGU-skoler) bidraget til vidensindsamling, i løbet af workshops, i reviewprocesser, henholdsvis til kvalitetssikring og videre optimering efter anvendelse med unge og kolleger.

 • UU Vejle og lokale samarbejdspartnere fra KUI i Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole i Vejle
 • Campus Vejle
 • Social- og Sundhedsskolen FVH, afd. i Vejle
 • Tønder Kommune, Tønder Ungdomsskole og Tønder Handelsskolen
 • UU Odsherred
 • UU Kolding og lokale samarbejdspartnere
 • De kommunale ungeindsatser (KUI) med deres ungeenheder, hhv. ungecentre i Ballerup, Høje-Taastrup, Gladsaxe, Herlev, Ishøj, Helsingør, København, Rødovre og Tårnby; heri indgik ungdommens uddannelsesvejledning (UU), beskæftigelsesvejledning (jobcentre), socialrådgivning og specialfunktioner
 • Hotel- og Restaurantskolen
 • Vilvorde/Roskilde Tekniske Skole
 • FGU-Skolen Øst i Høje-Taastrup
 • FGU Øresund

Udenlandske samarbejdspartnere har været:

 • Cene Štupar – Ljubljana Public Education Centre is the City of Ljubljana
 • The Institute of Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI) 
 • The Directorate of Labour (VMST) i Island
 • The Institute of Vocational and Business Education (IBW), dep. of the faculty of education of Universität Hamburg

Forskere og konsulenter fra følgende vidensinstitutioner har kvalificeret arbejdet:

 • VIA University College, Aarhus
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, København
 • The University of Hamburg