Udvekslingsmøde #4, ÆNDRET DATO: 29. april 2020, Tønder

VIGTIG INFO: Mødet er flyttet fra d. 18. marts til d. 29. april, foranlediget af de seneste Corona-relaterede disponeringer for den offentlige sektor. De tilmeldte deltagere vil modtage ny invitation med tilmeldingslink.

Mødet gennemføres som planlagt nedenfor, inkl. deltagernes forberedelse.

Vigtig aktuel information, der skulle være blevet formidlet d. 18. marts, udsendes i løbet af marts til deltagerne.

Spørgsmål ang. ovenstående venligst til projektleder Regina Lamscheck-Nielsen.

Formål

Formålet med mødet er at udveksle om ungeprogression og de tiltag der har været fremmende eller måske hæmmende på de unges vej. De professionelle vil igen blive budt på metoder til deres vejledning og pædagogiske arbejde. Lederne vil orientere gensidigt om de nye lokale konstruktioner til understøttelse af ungearbejdet.

Deltagerne

Udvekslingsmøde #4 foregår som et lukket projektmøde.

Deltagerne er først og fremmest de lokale praktikere fra de deltagende partnerorganisationer, med fokus på de kommunale ungeindsatser (KUI), heriblandt UU, social- og beskæftigelsesforvaltninger, samt erhvervsuddannelser, FGU, ungdomsskoler, 10. kl. centre eller andre uddannelsesinstitutioner.

Program

OBS – Mindre justeringer kan endnu forekomme.

08:30 – 09:00  Ankomst & morgenbrød

09:00 – 11:00 “Leg & Læring” metoder i relationsarbejde med udsatte unge*, workshop v/ PhD-stud. Line Gad Christiansen, Designskolen Kolding

11:10– 11:30 “90 unge med kant i Vejle og Tønder”
Ungeprogression, baseret på resultater fra de lokale forløb v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

11.30 – 12.00 “Samlet projektstatus og de næste skridt” v/ Regina Lamscheck-Nielsen
– Idégenerering på den afsluttende konference (nov. 2020)

12:00 – 12:45 Frokost

12:45 – 13.15 “Design af individuelle ungeforløb – en didaktisk model vs. 0.1” v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College

13.15 – 14:15  “Anbefalinger til relationsarbejde i forhold til progression af de unge” – workshop v/ Bo Klindt Poulsen, VIA University College
OBS forberedelse, se nedenfor!

14:15 – 14:30  Tak for denne gang og check-ud

* Line Gad Christiansen forsker, forankret i design, i legemetoder til fremme af motivation, relationsdannelse og læring, særligt hos unge i teenagealderen. Derudover har Line erfaringer i anvendelse af både design og legemetoder hos voksne professionelle. På udvekslingsmødet vil deltagerne teoretisk og praktisk blive introduceret til metoder, der kan anvendes særligt med udsatte unge.

Forberedelse

Individuel forberedelse fra de fagprofessionelle praktikere:
”Hver deltager medbringer et konkret eksempel fra egen praksis på, hvordan relation og tillid (eller mangel på samme) har haft betydning for arbejdet med motivation hos unge i målgruppen”.

Tilmelding og praktikaliteter

Tilmelding via online skema fra de inviterede deltagere venligst senest d. 17. april 2020. Invitation og log-on fremsendes direkte til projektdeltagerne.

Udvekslingsmødet afholdes i Tønder: Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, 6270 Tønder.

Parkering på p-pladserne omkring skolen.


Støttet af