Kompetencer

Kompetencebehov

Unge med kant vil løbende forholde sig til de kompetencer, der er påkrævede for et tæt tværprofessionelt samarbejde i Den Kommunale Ungeindsats. I det tværprofessionelle samarbejde indgår vejledere fra forskellige fagområder: uddannelses- og erhvervsvejledere, socialrådgivere, undervisere og pædagoger såvel som sundhedsfagligt personale. Andre eksperter kan blive inddraget efter behov, fx psykologer, misbrugskonsulenter eller Kriminalforsorgen.

Fagpersonerne har forskellig professionel baggrund og uddannelse og har dermed også tilegnet sig forskellig viden og forskellige metoder og tilgange. Det er i projektets sigte at identificere forskellighederne og kompetencebehov i spændingsfeltet omkring de enkelte unge.

Allerede nu står klart, at samtlige faggrupper er nødt til at forholde sig til de unges motivation. Forskerne i Unge med kant har valgt at bidrage med metoder fra en motivationstilgang, hvor de fagprofessionelle selv kan agere aktivt for at opnå optimale lærings- og udviklingskonditioner hos de unge. Denne motivationstilgang ligger til grund for arbejdet hos Center for Ungdomsforskning (cefu), publiceret bl. a. som kort folder  “Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge?”, Aalborg Universitet, 2017. Dermed vil kompetenceudviklingen i Unge med kant tage afsæt i cefu´s “Motivationspalette” (2017):

Derudover står den nye ‘kontaktperson’ helt central i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Kontaktpersonens tværsektorielt organiserende rolle er i sig selv krævende. Kontaktpersonen skal – sammen med den unge – designe individuelle forløb, organisere dem med det fornødne overblik og myndighed, koordinere med fagfolk og alt i alt opnå en meningsgivende helhed.

Det kræver didaktisk tænkning og planlægning.

I Unge med kant har vi tillige en ambition om, at kontaktpersonen også har de fornødne vejledningsfaglige og pædagogiske kompetencer for at kunne følge og støtte den enkelte unge tæt: hen imod den unges mål, på vej ind i aktiviteterne, under aktiviteterne og ud af aktiviteterne.

For at skelne mellem den formelle ‘kontaktperson’ i KUI lovgivningen og den mere ambitiøse Kontaktperson+, benytter vi også udtrykket ‘Stifinder.’ Brugen af udtrykket skal ikke forstås normativt, men alene illustrere ovenstående dobbeltfunktion.

En valideret model, der kan anvendes til dette formål, findes endnu ikke. Derfor vil Unge med kant relatere til god praksis og best fit, som projektets lokale deltagere kan forholde sig til ved udvikling af deres egne lokale modeller.

Kompetenceudvikling i Unge med kant

Kompetenceudviklingen foregår iterativt i løbet af projektets 2,5 år. VIA University College forestår forløbet.

Grafisk model © Lamscheck-Nielsen, 2018


Støttet af