Kilder

Litteratur

“Hvem er de udsatte unge på kanten af det danske samfund”, Katznelson, Jørgensen og Sørensen, Center for Ungdomsforskning / Aalborg University, 2015

“Unges bud på bedre trivsel”, Ungdomsbureauet, 2016

“Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, Haug, 2018 (på norsk)

“Vejledningsdidaktik”, Plant m.fl., 2012; i ny udgave, ultimo 2018

“Fagprofessionelles møde med udsatte klienter”, Mik-Meyer, 2018

“Multiteoretisk praksis i socialt arbejde”, Kongsgaard, 2014

“Tværfaglig praksis”, Just og Nordentoft, 2012

“Hvem styrer orkestret”, Brynaa, 2016

“Evidensbaseret praksis i arbejdet med børn og unge”, Ogden, 2013

Rapporter, lovgivning

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Projekter, praksisresultater, værktøjer

Kom godt i gang med målgruppevurdering – vejledning til fagprofessionelle i den kommunale ungeindsats, UVM, 2019

4 temapublikationer fra Brug for alle unge (2018):

BROEN

Unge på Sporet, UVM, 2018 om forløbsdidaktisk model og brug af e-portfolio

Unge på tværs, UVM, 2013-2015, 11 projekter om unges vej fra folkeskole til eud

Den socialøkonomiske investeringsmodel model SØM, Socialstyrelsen


Støttet af