PR og kommunikation

Unge med kant Hovedstaden formidler bredt til beslutningstagere, fagprofessionelle praktikere og interessenter. Vi benytter egne distributionskanaler i EUK/KLs netværk såvel som projektpartnernes egne kommunikationsflader. Projektledelsen bidrager ofte og gerne med præsentationer eller på anden vis til møder, seminarer og konferencer i relevante faglige sammenhænge. Derudover stiller vi tekster og materialer til rådighed.

Pressematerialer

Unge med kant Hovedstaden er afsluttet pr. 31. dec. 2022. Væsentlige materialer til pressebrug er tilgængelige her. Kontakt projektejer EUK/KL for interview, hhv. for kontakt til de lokale projektledere.

Projektets 3 logoer må gerne anvendes, men skal benyttes ligestillet: Projektlogo Unge med kant Hovedstaden, Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden.

Beslutningstagere, politiske aktører og interessenter

EUK/KL bidrager fortsat gerne med information om projektets historik, de bagvedliggende rationaler og bredere perspektiver. Vi stiller også gerne op til personlige dialogmøder.

Unge med kant Hovedstaden har haft tilknyttet en følgegruppe, bestående af væsentlige interessenter for projektet. Projektledelsen har løbende været i dialog med repræsentanter fra følgegruppen, efter behov i projektforløbet.

Infobreve

Unge med kant Hovedstaden har udsendt infobreve min. 6 gange / året.

Infobrevene er offentligt tilgængelige.

NYHED. Præsentationer

“De unge vil ikke have et negativt stempel”

Uddannelsesbladet er Uddannelsesforbundets magasin for deres medlemmer. Det journalistiske indhold tager udgangspunkt i lærernes arbejdsliv, primært løn- og arbejdsforhold, pædagogik…

København. NYHED. Præsentationer

“Vejledning i fællesskab med strik og craft-psykologi”

I Unge med kant Hovedstaden har de fagprofessionelle arbejdet med centrale metodiske tilgange som en fælles platform for dialog og…

København. NYHED. Præsentationer

“Unge på kanten sætter ord på deres inderste tanker”

Uddannelsesvejleder Jarl Vistisen fra projektpartner UU København tog initiativ til et debatindlæg efter at have hørt kunstneren Iris Poparic præsentere…

NYHED. Præsentationer. Tårnby

Unge med kant Tårnby fremhævet på TV2 Lorry

Indslaget omtaler, at Tårnby Kommune vil fortsætte og udvide indsatsen, som en konsekvens af de positive effekter, som Unge med…

NYHED. Præsentationer

Ny plakatfolder Unge med kant

Unge med kant Hovedstaden fik vokseværk i 2021 og blev udvidet med 3 partnerorganisationer. Oveni fik de igangværende partnere mulighed…

NYHED. Præsentationer

Erhvervsfremmebestyrelsen: “EU-projekt samarbejder på tværs for at opfylde Sofies frisør-drøm”

Pressehistorien er udarbejdet af Erhvervsstyrelsens journalist Søren Munch, baseret på en caseberetning fra Unge med kant i Herlev og suppleret…

NYHED. Præsentationer

´ Unge med kant´ udvider!

Vi er fantastisk stolte af for nyligt at være blevet opfordret til at søge om en tillægsbevilling til ´ Unge…

NYHED. Præsentationer

Internationale perspektiver: Youth in transition

Indsatsen Unge med kant omfatter flere projekter. EU-projektet ´Youth in transition´, som afsluttes pr. 31. marts 2021, har resulteret i…

Metoder. NYHED. Præsentationer. Resultater

Ny brochure: “Unge med kant”

Brochuren “Unge med kant” gengiver erfaringer, modeller, metoder og værktøjer til individuelle forløb for udsatte unge. Materialerne retter sig mod…

Præsentationer

Aktuelle infobreve i Unge med kant Hovedstaden

Infobrevene omhandler aktuelle begivenheder i Unge med kant Hovedstaden, samt omtaler de emner, der har betydning for arbejdet med de…

Præsentationer

Europæisk netværk: Euroguidance

2. okt. 2019, Odense: Projektledelsen præsenterede mellemresultater fra de 3 sammenhængende projekter, Youth in transition, Unge med kant Hovedstaden og…