PR og kommunikation

Unge med kant Hovedstaden formidler bredt til beslutningstagere, fagprofessionelle praktikere og interessenter. Vi benytter egne distributionskanaler i UU DANMARKs netværk såvel som projektpartnernes egne kommunikationsflader. Projektledelsen bidrager ofte og gerne med præsentationer eller på anden vis til møder, seminarer og konferencer i relevante faglige sammenhænge. Derudover udgiver vi pressemeddelelser og materialer til fri afbenyttelse.

Pressemeddelelser og materialer

Pressemedddelelser udgives løbende.

For angivelse af projektperiode og -finansiering, se nederst.

Projektets 3 logoer må gerne anvendes, men skal benyttes ligestillet: Projektlogo Unge med kant Hovedstaden, Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden.

Beslutningstagere, politiske aktører og interessenter

UU DANMARK bidrager gerne med information om projektets historik, de bagvedliggende rationaler og bredere perspektiver. Vi stiller også gerne op til personlige dialogmøder.

Aktuel info (november 2019): Unge med kant Hovedstaden er ved at etablere en følgegruppe, bestående af væsentlige interessenter for projektet. Følgegruppen inviteres 3x i projektforløbet.

Infobreve

Unge med kant Hovedstaden udsender infobreve ca. 6 gange / året. Interessenter kan tilmelde sig ved at sende en mail til projektledelsen.

Infobrevene er offentligt tilgængelige.