Projektorganisation

Unge med kant Hovedstaden består af de kommunale ungeindsatser i 8 kommuner i Region Hovedstaden. Dermed inddrages også de forberedende grunduddannelser (FGU). De kommunale ungeindsatser (KUI) samarbejder tæt med erhvervsskolepartnerne Hotel og Restaurantskolen og Roskilde Tekniske Skoles afdeling Vilvorde.

UU DANMARK varetager projektansvaret og leverer den
overordnede projektledelse.

Projektorganisation Unge med kant Hovedstaden

Lokalt samarbejder partnerne også med relevante fritids- og frivilligorganisationer, med øvrige erhvervsskoler og med praktikvirksomheder, med forældre m.m.

University College VIA bidrager med kompetenceudvikling til projektets fagprofessionelle.

VIVE fungerer som projektets selvvalgte eksterne evaluator. Yderligere effektmåles projektet af COWI, som er Erhvervsstyrelsens evaluator.

Kontakt til de lokale projektledere venligst via projektledelsen.