Projektorganisation

Unge med kant Hovedstaden består af de kommunale ungeindsatser i 9 kommuner i Region Hovedstaden. De kommunale ungeindsatser (KUI) samarbejder tæt med erhvervsskolepartnerne Hotel og Restaurantskolen og Roskilde Tekniske Skoles afdeling Vilvorde, samt de forberedende grunduddannelser, FGU-Skolen Øst og FGU Øresund.

Projektorganisation Unge med kant Hovedstaden, udvidet og opdateret pr. dec. 2021

Projektpartnerne samarbejder indbyrdes, og lokalt inddrager partnerne også relevante fritids- og frivilligorganisationer, øvrige FGU skoler, erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelser, samt praktikvirksomheder, forældre m.m.

Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK), tidligere UU DANMARK, er projektejer med projektansvaret og leverer den overordnede projektledelse. 1. jan. 2020 overgik UU DANMARK til at være en selvstændig juridisk enhed i Kommunernes Landsforening (KL) Læs mere her.

University College VIA bidrager med kompetenceudvikling til projektets fagprofessionelle.

VIVE fungerer som projektets selvvalgte eksterne evaluator. Yderligere effektmåles projektet af COWI, som er Erhvervsstyrelsens evaluator.

Kontakt til de lokale projektledere venligst via projektledelsen.