Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole

Vilvorde er landets største afdeling for grønne erhvervsuddannelser.  Skolen har gode undervisningslokaler og fine udearealer med drivhuse, planteskole, dyrehold, bold- og golfbaner, som anvendes i undervisningen. Vilvorde har lange og gode erfaringer med projektets målgruppe. Skolen indgår som en erhvervsskolepartner i kædeansvaret sammen med projektets kommuner.

Om Vilvorde

Vilvorde er del af Roskilde Tekniske Skole. Her tager man udgangspunkt i elevernes forudsætninger og samfundets behov ved planlægning af undervisning og aktiviteter for de unge. De 34 forskellige erhvervsuddannelser samt flere erhvervsgymnasiale uddannelser skal bringe eleverne ind på arbejdsmarkedet og i samfundet som selvstændige, reflekterende, fagligt nysgerrige og kompetente mennesker.

Læs mere om Roskilde Tekniske Skole

Hvad kan Vilvorde

Læringsmiljøet sættes højt på Vilvorde. Praksisnær undervisning, bevægelse, sociale relationer og gruppearbejde såvel som elevinddragelse vægtes højt.

Lærerne arbejder bl.a. bevidst med synlige mål og feedback i undervisningen. Det fremmer en oplevelse af mestring og dermed motivation, også hos udsatte unge.

Skolens vejledning inddrager helt naturligt den rummelighed og ro, som ligger i de grønne uddannelser. Vejlederne uddyber:

De unge oplever, de bliver set og hørt for dem, de er. Og så ser de unge pludselig også selv nogle ting, som de aldrig har lagt mærke til før. Det kan være en plante, som gør, at de bliver opmærksom på en faglighed, som de ikke har vidst at de havde.

Vejleder Lisbeth Gothil Hansen

For de unge bliver en tur i skoven en hel ny faglig oplevelse. If. vejlederne skaber det mestring, med anerkendelse og respekt fra omgivelserne.

Endelig inddrages faglig grundviden, så eleverne erfarer mening: “Skoletrætte elever oplever, at de kan bruge matematik til noget, fx når de skal bestille grus til et anlæg, eller de kan bruge kemi, når de skal beregne en foderplan.”

Mobilitet – fysisk og mentalt

Det er nemt at komme til skolen, uanset om man benytter bus, tog eller bil. Men lige præcis for udsatte unge kan geografisk afstand betyde en uoverstigelig barriere. At overkomme denne barriere kan øge de unges erhvervsparathed markant. Derfor skal fysisk mobilitet indgå som en eksplicit del i arbejdet med de unge i Region Hovedstadens kommuner.

Et kædeansvar med samskabelse

Vilvorde har inviteret projektets kommuner til samskabelse omkring aktiviteter for udsatte unge. Dialogen med kommunerne har i første omgang ført til et “katalog” med målgruppeegnede forløb for vejlednings- og valgparate unge.

Vejen til en erhvervsuddannelse er ikke nødvendigvis snorlige. For mange “unge med kant” kan skolegang være en stor overvindelse, efter måske at have oplevet nederlag, skuffelser eller mobning.

Et forløbskatalog

De nye korte forløb skal derfor give de unge en oplevelse af, at et ophold på en erhvervsskole kan være “noget helt andet”. Undervisningen foregår så praktisk som muligt og med understøttende teori, under inddragelse af virkelighedsnære opgaver og videst muligt levende dyr.

Kataloget indeholder kreative forløb som bl.a. “Bind dine egne blomster” og teknologisk nytænkning i det økologiske landbrug. Derudover kan de unge også afprøve tekniske ekspertopgaver som at sætte kloakrør sammen og surre en lastbil.

Eksempler på cases indsamles og publiceres løbende, med afsæt i erhvervsskolens bidrag til lokale individuelle ungeforløb.