Tårnby Kommune

Unge med kant Tårnby foregår i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI), hvor kommunen har oprettet et tværfagligt arbejdende Ungecenter. I det udvidede kædeansvar indgår Hotel- og Restaurantskolen.

De unge skal opleve en sammenhængende indsats

som hjælper dem på deres vej

Ungecenter Tårnby er den fælles indgang for unge i forhold til uddannelse og job.  Det gælder unge mellem 7. klasse og 25 år med behov for uddannelsesvejledning, en beskæftigelsesmæssig indsats og/eller koordinerede tiltag, samt unge mellem 25 og 30 år, der har brug for en beskæftigelsesmæssig indsats.

Om Ungecenter Tårnby

Målgruppe

I Unge med kant Tårnby arbejder man med min. 40 unge , sammenlagt i alderen 15-29 år. De unge fordeler sig groft som følgende:

  • 10 unge i alderen 18-22 år, kendetegnet ved at de har personlige og sociale udfordringer
  • Sårbare unge kvinder, 17-22 år
  • Sårbare unge drenge, 16-20 år
  • Unge fra 9. kl. i en specialiseret institution, frem mod afslutning af uddannelsen og under forældreinddragelse, ca. 15 år
  • Unge kvinder i alderen 23-29 år, rekrutteret via jobcenter (påbegyndes feb. 2020)

Derudover vil man arbejde med enkelte unge, ud fra akutte behov.

Kontaktperson+

I Tårnby har man omsat kontaktpersonordningen til 2 typer af “Ungeguides” (= kontaktpersoner):

  • 2 Ungeguides med pædagogisk baggrund på fuldtid, suppleret med 3-4 medarbejdere med pædagogisk baggrund, á 10-20 timer/uge.
  • “Ungeguide light” er vejledere og sagsbehandlere. Ungeguide Light benyttes, hvis indsatsen handler om koordinering og når relationen allerede er etableret.

Koordineringsmøder

En ung får tildelt en Ungeguide på et koordineringsmøde. Her deltager professionelle fra kommunens forskellige faggrupper, såsom UU vejledere, socialrådgivere fra beskæftigelse, hhv. fra familieafdelingen, SSP eller psykologer. På mødet aftales indsats, opfølgning og evaluering.

Progression er det vigtigste for os: At kunne rykke de unge, så de oplever, at de kan noget.

Anette Kjærager, leder af Ungecenter Tårnby, om det lokale fælles mål i indsatsen for de udsatte unge

Det lokale koncept for individuelle ungeforløb

Indgangen til de unge er en række kommunale gruppeforløb, som i udgangspunktet gennemføres halvårligt. Der er individuel forberedelse og opfølgning, samt individuel støtte undervejs.

Lokale tilgange og løsninger