Rødovre Kommune

Unge med kant Rødovre er organiseret under Ungecenter 2610. Projektgruppen arbejder i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI), der bygger på et tæt samarbejde med Jobcentret, Ungeenheden. I det udvidede kædeansvar indgår Hotel- og Restaurantskolen og Vilvorde.

Ungecenter 2610

Ungecenter 2610 er en ungdomsskole med forskellige linjer. Unge med kant Rødovre understøtter og videreudvikler aktiviteter for de mest udsatte unge, dels i rammerne af centrets linjer, dels uden for centrets standardtilbud til de unge.

Ungecenter 2610

Organisering

Ungecentret indarbejder kommunens målgrupperelevante services og inddrager de væsentlige ungeaktører fra andre af kommunens afdelinger:

Målgruppen fordelt på 7 tiltag

Unge med kant Rødovre arbejder med omtrent 60 meget forskellige unge, fordelt på 7 forskellige tiltag i en form for ´paraplyforgrening´.

Denne organiseringsform skaber meningsbærende forløb, hvor der hele tiden tages højde for, hvor de unge er i hver deres egen progression frem mod uddannelses- og erhvervsparathed. Under projektrammen arbejdes med additionelle aktiviteter, som styrker kommunens standardtilbud til de unge der er udsatte i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Samtidig drages nytte af kædeansvaret omkring den enkelte unge i forløbet.

Kendetegn og principper

“Ingen er ens, men alle er udsatte”: De unge er indstillet fra forskellige kommunale afdelinger og er generelt meget forskellige, men kan deles op på flere målgrupper. På tværs af gruppeforløbene er de unge kendetegnet ved, at de har massive personlige og sociale udfordringer, og dermed udsat i forhold til at lykkes med vejledning, uddannelse og arbejde. Flere af de unge er ensomme, har psykiske lidelser der begrænser deres sociale adfærd, er handicappet, kan være brugere af sociale støtteordninger og har dårligere faglige forudsætninger end andre unge. Oftest har de unge flere af disse problemstillinger på samme tid.

“Fra poler til progression”: Der er fokus på den enkelte unges progression, som en proces. Processen medengagerer de unge i deres egen progression og fremmer refleksion over en progression, der langt fra altid er lineær. De unges behov for vejledning og støtte ændrer sig typisk undervejs. Her kommer ´det interne kædeansvar´ i spil, således at den unge kan indgå i nye forløbssammenhæng eller få mere individuel vejledning.   

Individuelle ungeforløb i 7 tiltag

Der arbejdes individuelt med alle unge i Unge med kant Rødovre. Dermed kan de unge efter behov skifte tiltag eller tildeles andre støtteformer.

Cases

Publicering af de lokale tilgange og løsninger i Rødovre er suppleret med casebeskrivelser fra arbejdet med de unge.