Ishøj Kommune

De centrale aktører i Ishøj er ungekoordinatorerne i Unge med Kant. Projektgruppen arbejder i rammerne af den nye kommunale ungeindsats (KUI). I det udvidede kædeansvar indgår Hotel- og Restaurantskolen. Derudover er der etableret samarbejde med NEXT og TEC, samt med lokale kultur- og idrætsforeninger.

Aktiv lytning, relationsdannelse og en udvidet radius

De unge skal mødes der, hvor de er. Vejlederne viser muligheder og åbner døre, men forcerer ikke beslutninger hos den enkelte.

Målgruppe

I Ishøj har man valgt at arbejde med 20 unge mellem 22-29 år. Yderligere 10 unge står på en venteliste. Størstedelen af de unge er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse, men kan have gennemført en ungdomsuddannelse, som de af forskellige årsager ikke kan benytte som forsørgelsesgrundlag.

De unge i målgruppen er meget forskellige, dog er det typisk en tung personlig ballast kombineret med sociale omstændigheder, der har forhindret de unge i at komme videre.

Det lokale koncept for individuelle ungeforløb

Projektgruppen har sammensat et dynamisk og fleksibelt koncept, hvor de unge motiveres og støttes i følgende aktiviteter:

Individuel handlekompetence

De unges støttes i at tage ansvar og handle på deres egen situation. Eksempelvis gennem hjælp til at opsøge og agere i forskellige ordinære/offentlige arenaer som er nye for de unge (eks. uddannelsesinstitutioner, virksomheder, borgerservice, jobcenter).

Afklaring

  • Vejledning omkring uddannelse og praktikmuligheder
  • Etablering af åbne værksteder og gruppetilbud, hvori de unge kan forberede sig og reflektere over de overvejelser de gør sig i forbindelse med uddannelse og fremtid
  • Via praktikforløb og brobygning kan de unge, udover afklaringsarbejdet, træne i at begå sig i forskellige kontekster og opnå nye konkrete kompetencer

Relationsdannelse

Den enkelte unges netværksegenskaber styrkes gennem træning i relationsskabelse i trygge rammer, eksempelvis via

  • gruppeprocesser
  • kommunikationsundervisning
  • åbne værksteder
  • introduktion til lokalt forenings- og kulturliv (eks. Arken, Kulturhus, Bibliotek, Motionstilbud)

Meddesign

De unges refleksioner og idéer inddrages til, hvordan de selv kan nå deres mål er centrale i vejledningen og aktiviteterne. De unges meddesign (medansvar) udgør derfor et væsentligt metodisk princip i tilrettelæggelsen af vejledning og processer, hvor opgaven er at skabe betingelser for idéudveksling og refleksion.

Portfolio arbejde

Individuel opsamling af viden og resultater på en måde som giver mening for den unge. I rammerne af Unge med kant arbejdes der med mindre kompetencebeviser og med dokumentation af gennemførte forløb.

Publicering af de lokale tilgange og løsninger i Ishøj vil i løbet af 2020 blive udvidet med:

  • En model for den lokale kommunale ungeindsats, herunder kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde
  • Kontaktpersonordningen og Kontaktperson+
  • (Mellem-)resultater fra arbejdet med de unge

Kontaktperson+

Funktionen er forankret i ungekoordinatorteamet for Den Koordinerede Ungeindsats.

Jeg kan næsten ikke tro, at jeg nu virkelig har så stor motivation og godt kan arbejde sammen med andre.

Oliver, 26 år, udtalelse efter evalueringssamtale

Når praktik gør en forskel

Oliver, 26 år, kommer direkte fra praktik på et lager, da han møder op til evalueringssamtalen hos kommunens uddannelsesvejleder. For et par måneder siden ville han ikke engang have turdet at træde ind i lokalet, når der var fremmede til stede. Nu passer han sin praktik i 30 timer om ugen og beretter stolt om håndtering af paller, plukning af varer og teamsamarbejde.

Både uddannelsesvejlederen og Oliver har arbejdet intensivt med at styrke hans selvtillid og at integrere ham i det fællesskab, som projektet Unge med kant er ramme om i denne kommune. Mentoren i praktikvirksomheden har en helt særlig evne til at tage sig af nye medarbejdere med en skrøbelighed, få dem til at slappe af og blive klare over, hvad de kan.

Vejlederen har nu en begrundet formodning om, at Oliver enten lander et for ham tilfredsstillende job, eller at han påbegynder en uddannelse inden for lager og logistik.

Oktober 2019 – navne og de konkrete omstændigheder er anonymiseret.