Hotel- og Restaurantskolen

Kædeansvar i et tværprofessionelt samarbejde

Hotel- og Restaurantskolen arbejder aktivt med at ‘række bagud’ i ansvarskæden. Med sin EUD-rolle er erhvervsskolen traditionelt placeret i en aftagerrolle for de unge, men skolen kan og gør meget mere.

Vi ønsker at være med i forståelsen for de unges behov, således at vi kan udfærdige aktiviteter som passer på den enkelte unge. Vi ønsker at tage højde for udfordringer som diagnoser, behandlinger eller særegenheder, samt for muligheder i de unges personlighed og drømme.

Projektleder Anders Nørgaard, Hotel- og Restaurantskolen, 2019

Tilbud til de unge

Vi har udarbejdet et kartotek af tilbud, hvor ”maden og måltidet” medvirker til øget livsmestring og motivation. Vores moduler taler særligt ind i motivering, hvor de unge lærer at indgå relationer, at mestre situationer, at finde mål og arbejder i praksis.

Gennem en nær kontakt og bidrag til Kontaktperson+ i kommunerne, styrkes de unges meddesign af deres forløb, både i opstarten, undervejs i udfærdigelse af tilbud og imens den unge er hos os på skolen.

Moduler til de unge

i samarbejde med kommunernes Kontaktperson+

Eksempler: "Mad over bål", Fermentering, "Bland din egen karry", "Hygiejne – adgangsbillet til branchen", "Erhvervsuddannelsesbesøg" eller "Virksomhedsbesøg", og meget mere er muligt

Download katalog, januar 2020

Dialog- og samarbejdspartner for en lang række ungeaktiviteter

I projektperioden har Hotel- og Restaurant Skolen bidraget og fortsætter med at bidrage, både som partner for kommuner og med konkrete faglige aktiviteter for de unge. Aktiviteterne indgår typisk i længerevarende individuelle ungeforløb. Oftest har aktiviteterne været korterevarende gruppeaktiviteter, men også vores online tilbud “Smagsprøver”, der kan benyttes i kommunerne, når det passer ind lokalt. Derudover har skolen udvidet deres egne initiativer for unge med ekstra behov, heriblandt en velfungerende mentorordning.

Hotel- og Restaurant

Mentorordning for ´unge med kant´

Mentorordningen, som retter sig mod elever og mod kommende elever på Hotel- og Restantskolen, er en ordning, som siden starten…

Hotel- og Restaurant

Grundforløb+

Deltagere: Grundforløb+ (GF+) henvender sig til de unge, der endnu ikke er afklaret på, hvilken af skolens faglige uddannelsesveje de…

Hotel- og Restaurant. Metoder. NYHED. Vilvorde

“Smagsprøver” – virtuel brobygning

“Smagsprøver” er virtuel brobygning v.hj.a. en online aktivitetsplatform. Aktiviteterne – eller smagsprøverne – er tilrettelagt til unge der vil snuse…

Cases. Hotel- og Restaurant. NYHED

Fra ´alternativ økonomi´ til erhvervsparat

Abdel (anonymiseret) er vokset op i Danmark, er dansk statsborger, har gået i dansk folkeskole og taler dansk. Han er…

Hotel- og Restaurant. NYHED

Åbent hus for ´unge med kant´

Hotel- og Restaurantskolen slår nu dørene op specifikt for ´unge med kant´ , 1x om måneden. Der er fredagshygge, rundvisning…

Ballerup. Cases. Hotel- og Restaurant. NYHED. Rødovre

Karrierelæring med “Smagsprøver”

Samarbejdet mellem Hotel- og Restaurantskolen og Unge med kant Rødovre hhv. Ungeenheden i Ballerup, var rammen om at undersøge følgende…

Hotel- og Restaurant. NYHED

Ny virtuel bro nu åben!

En ny virtuel bro har unge på begge sider. Unge på den ene side af broen er allerede under uddannelse.…

Cases. Hotel- og Restaurant. NYHED

Surdejsbagning på distance

Når Corona-disruption umuliggør at afholde de gode faglige aktiviteter for kommunernes unge på erhvervsskolen, så er svaret: surdejsbagning på distance!…

Cases. Hotel- og Restaurant. Ishøj. NYHED

Kædeansvar i køkkenet

Vejlederne fra Ishøj Kommune og fagpersonalet fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby er gået sammen om et modul for Ishøjs…