Høje-Taastrup

Unge med kant Høje-Taastrup er forankret i rammerne af den kommunale ungeindsats (KUI). Heri indgår samarbejde med bl.a. det socialfaglige område og jobcentret. I det udvidede kædeansvar samarbejdes med Vilvorde, en afdeling under Roskilde Tekniske Skole.

Vi vil arbejde med mestringstilbud

Aktiviteter, som kan styrke de unges mestringsstrategier, udvikles sammen med erhvervsskolen Vilvorde og med udgangspunkt i de unges behov.

Organisering

Ungecentret har det overordnede ansvar for udviklingen og driften af ungeområdet i kommunen og skal sikre den nødvendige koordinering på tværs af de øvrige centre, der arbejder med unge. Centret skal lede det tværgående sammenhængende arbejde og dermed kunne imødekomme ambitionen om uddannelse til alle.

Heri indgår implementering af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) samt den Forberedende Grunduddannelse (FGU), herunder en tværgående uddannelsesplan for unge under 25 år.

Ungecentrets ambition og opgave er sammen med de unge at skabe det gode ungeliv og sikre uddannelse til alle ved at have den unge i centrum.

Ungecenter, Høje-Tåstrup Kommune

Arbejdet tager udgangspunkt i relationer og områdebaserede indsatser, et ressourceorientret ungesyn og tilgang til samarbejdet med fokus på koordination og forpligtende samarbejde med de øvrige centre, som har myndighedssagsbehandlingen. Ungecentret består af:

 • Ungeguide HTK (ungeguider og uddannelsesvejledere)
 • Den kriminalpræventive indsats (SSP og Gadeplan)
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Ungdomsskolen
 • Linie 10
 • Administrationsteam

Kontaktperson+

Kontaktpersonordningen er i Høje-Taastrup Kommune omsat til “Ungeguider”. Ungeguide teamet består af 9 uddannelses- og ungeguider og 7 uddannelsesvejledere. “Ungeguide HTK” er en del af kommunens Ungecenter med et dobbelt formål:

 • Ungeguide HTK følger og guider unge frem mod gennemført ungdomsuddannelse eller fast beskæftigelse. Ungeguide HTK visiterer også til FGU.
 • Ungeguide HTK samarbejder med andre relevante afdelinger i kommunen og bistår med at koordinere på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og fra socialområdet.

Målgruppe

Unge med kant Høje-Taastrup har overgået sit oprindelige mål og arbejdet med knap 90 unge i løbet af projektet:

 • Ca. 30 unge vil være under 18 år, primært i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og i overgangen til voksenlivet. Arbejdet med de unge er baseret på et tættere samarbejde med grundskolerne. De unge rekrutteres fra Ungeindsatsen, fra beskæftigelses- og socialområdet.
 • Ca. 10 unge vil være aktivitetsparate unge over 18 år på ydelse, rekrutteret til Unge med kant fra Jobcentret.
 • (Skal opdateres med de resterende unge)

Som en fast arbejdsgang ved de ugentlige teammøder blandt ungeguiderne screener man indkomne nye sager for unge i målgruppen.

Lokale tilgange og løsninger

hos Høje-Taastrup Kommune publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer en konkretisering af:

 • den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
 • modellen for den lokale kommunale ungeindsats, herunder kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde
 • kontaktpersonordningen og Kontaktperson

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.