Herlev Kommune

Projektgruppen i Herlev er organiseret i rammerne af kommunens ungeindsats (KUI). Inden for denne ramme samarbejder man med de unges sagsbehandlere, med folkeskolen, med FGU og med andre aktører omkring den unge. I det udvidede kædeansvar indgår Vilvorde, afdeling på Roskilde Tekniske Skole.

Vores ambitioner er høje,

og vi er sammen om dem!

Unge med kant understøtter og udvider kommunens tiltag for de mest udsatte unge.

Herlevs Kommunale Ungeindsats (Saxbo)

Målgruppe

I Herlev har man rekrutteret 40 unge, som fordeler sig primært over 3 forskellige målgrupper:

 • Unge på ydelser
 • Særligt sårbare unge på FGU
 • Unge i Herlev Kommunes erhvervsforberedende 9. og 10. klasses tilbud

Derudover indgår unge fra den lokale aktivitet ’Fra Motion til Uddannelse’. Her mødes særlig sårbare unge på ydelse for at udvikle personlige og sociale kompetencer i grupper, som gavner dem i deres videre færd frem mod uddannelse og selvstændig beskæftigelse.

Kontaktperson+

Kontaktpersonerne i Herlev benævnes som ´ungeguider´. 3 ungeguider er tilknyttet de 40 unge i Unge med kant. Ungeguiderne har både en relationsskabende funktion og en koordinerende funktion i forhold til arbejdet med og omkring de unge.

Ungeguiderne kommer i kontakt med de mest udsatte og sårbare unge gennem tre primære kanaler:

 • Unge i Erhvervsklassen
 • Unge på FGU
 • Gennem sagsbehandlere i KUI til de unge, som allerede er kendt i systemet. En del af disse unge deltager i den lokale aktivitet ”Fra Motion til Uddannelse”.

Organisatorisk har ungeguiderne arbejdsplads i KUI, som er samlet i Saxbo under Jobcenter Herlev.

Når jeg skal forklare min familie og venner, hvem du er, kalder jeg dig en blæksprutte, for du kan hjælpe mig med alt muligt.

H., 24 år, om sin kontaktperson+

Det lokale koncept for individuelle ungeforløb

Alle unge tilbydes følgende for at styrke den enkelte unges erhvervsparathed:

 • Gruppevejledning/-forløb, fx madklub
 • Medbestemmelse på de aktiviteter som igangsættes
 • Individuelle samtaler med fokus på personlig udvikling og forandring
 • Brobygning til uddannelsesinstitutioner
 • Praktisk hjælp til at mestre udfordringer knyttet til uddannelse og beskæftigelse
 • Tæt samarbejde med KUIs øvrige medarbejdere