FGU-Skolen Øst

FGU-Skolen Øst tilbyder unge faglig, personlig og social udvikling, der forbereder unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå beskæftigelse inden for et fagområde, der passer til den unges ønsker og forudsætninger i samspil med samfundet. FGU-Skolen Øst bygger på et dannelses- og menneskesyn i et fagligt fællesskab, hvor de unge finder ud af hvad de kan, hvad de gerne vil, og hvad de har behov for at lære.

Forberedende Grunduddannelse

FGU-Skolen Øst i Høje-Taastrup

FGU Høje-Taastrup er én af 4 afdelinger i FGU-Skolen Øst og huser samtidig det fælles sekretariat. På skolen arbejder engagerede lærere og vejledere, baseret på skolens værdier Faglighed, Fællesskab, Rummelighed, Tillid og Ordentlighed. Vejlederne har snor i alle elevers forløb og retning og dermed også en tæt kontakt med den Kommunale Ungeindsats (KUI) om de unge. Vejledningen medvirker til, at de unge lærer at forholde sig nysgerrigt til de mange muligheder der er for at uddanne sig og skabe grundlaget for et godt liv. De unge skal få lyst til at lære noget om sig selv, om de faglige, sociale og personlige kompetencer de har – eller måske har brug for at udvikle – inden de vælger ungdomsuddannelse eller fremtidigt erhverv.

Læs mere om FGU-Skolen Øst

FGU Skolen Øst er én af de 3 senest tilkomne partnere i Unge med kant Hovedstaden, hvis lokale aktiviteter derfor er berammet til kun ét år (jan. – dec. 2022). For at kunne opnå en faglig sammenhæng og drage nytte af det netværk, der er bygget op af de erfarne projektpartnere siden 2019, deltager vejledere og lærere i projektets “partnermentoring aktiviteter”. Samtidig bidrager FGU-Skolen Øst med egne erfaringer til partnerskabet.

Målgruppen

Min. 25 unge vil indgå i Unge med kant på FGU Skolen Øst, afdelingen i Høje-Taastrup. Dermed får disse ´unge med kant´ mulighed for ekstra støtte og en længere opfølgning end det hidtil har været muligt at etablere i rammerne af skolens ordinære drift.

Aktiviteter

Ungegruppen i det lokale projekt er alle i individuelle vejledningsforløb og samtidig tilknyttet de forskellige kollektive faglige aktiviteter på skolen. Derudover etablerer skolen nye faglige initiativer og støtte for de ´unge med kant´.

1) Individuelle forløb

Vejlederne på skolen arbejder særlig tæt med de målgruppevurderede ´unge med kant´ i Høje-Taastrup. Det omfatter intensiv støtte i krisesituationer og eksistentielle personlige processer hos de unge, fx ved indlæggelse, større konflikter i hjemmet eller diagnosticering. Den særlige støtte kommer også i spil ved større organisatoriske eller faglige udfordringer hos de unge, fx bolig, praktiksted og behov for særligt hjælp til matematik.

2) ComeOnLine – ekstra

11 elever, i overvejende grad piger, fra skolens online undervisning er tilknyttet Unge med kant. Eleverne døjes mest med angstproblematikker og har svært ved personligt fremmøde. Online undervisningen suppleres med ugentlige individuelle møder med læreren på skolen. På en fælles tur vil eleverne møde hinanden, i første omgang “bag masken”.
Vejlederne modarbejder problematikkerne ved hjælp af tæt personlig opfølgning og heriblandt brug af værktøjet Komfront m.h.p. at øge trivsel og selvtillid hos de unge.

De unge lider af forskellige diagnoser. Julie* kæmper med sin anoreksi og trang til overpræstation. Jamilla* er diagnosticeret som paranoid / skizofren, men tager ikke sin medicin. Det resulterer i aggressionsudbrud og voldeligt adfærd, også på skolen.

Athena Tegner, vejleder og projektleder FGU-Skolen Øst
*Julie er 17 år, *Jamilla er 25 år, begge er anonymiseret.

3) Fritidsjob

Som en byggesten på de unges vej mod uddannelsesparathed og erhvervsparathed, hjælper skolen med at organisere fritidsjobs til de ´unge med kant´. Herunder er der indgået aftale med CoopCrew til formålet.

De unge skal øve sig at få arbejdserfaringer, som også kan modvirke ensomhed og fremkalde nye sociale kompetencer. Der kan yderligere være en læreplads, fx i detailhandlen, forude som et resultat.
Vejlederne er back-up for de unge, bl.a. ved at støtte dem i mødesituationer med arbejdsgiver eller ved at følge op på praktiske behov og de tvivl, usikkerheder eller endda konflikter der kan opstå på en arbejdsplads.

Én af vores elever på 17 år blev Årets medarbejder i Fakta efter 7 måneder ansættelse, hun var med i et CoopCrew forløb! Generelt kan vi se, at forløb med fritidsjob gavner også elever med autismediagnoser og unge med misbrugsproblemer.

Athena Tegner, vejleder og projektleder FGU-Skolen Øst

[…] Jeg er især glad for, at jeg lærte at holde hovedet koldt i pressede situationer og stadig være en god medarbejder for kunderne. […] Jeg følte mig klar, forberedt og tryg til at skulle ud i den virkelige verden bagefter.

Merete, årets medarbejder i Fakta Taastrup, 2021, tidl. FGU-elev i Høje-Taastrup

4) Matematikhjælp

(Endnu ikke udspecificeret)

Denne aktivitet retter sig mod unge med særlige personlige forhindringer ang. indlæring af matematik. Aktiviteten foregår bl.a. i samarbejde med Red Barnet.

I kædeansvaret

FGU-Skolen Øst i Høje-Taastrup arbejder særlig tæt sammen med en række ungeaktører, først og fremmest de unges kontaktpersoner (ungeguider) i Høje-Taastrup Kommuner. Hver tredje måned gennemgår man således i fællesskab alle FGU-unge mhp. afdækning af progression og behov for eventuelle supplerende støtte eller justeringer i uddannelsesplanen.

Yderligere samarbejder man med civilorganisationer som Red Barnet. Både skolen og de unge er glade for, at vejlederne har forældrekontakt, oftest også for unge over 18 år (med samtykke fra de unge).

Lokale tilgange og løsninger

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.