Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole

Lokale tilgange og løsninger hos projektpartneren Vilvorde publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer:

  • Den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
  • Bidrag til kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde med projektets kommuner
  • Samarbejde med kommunernes kontaktpersoner
  • Samarbejde på tværs af erhvervsskolens faggrupper, såvel som samarbejde med andre erhvervsskoler og med de forberedende grunduddannelser (FGU)

Eksempler på cases indsamles og publiceres løbende, med afsæt i erhvervsskolens bidrag til lokale individuelle ungeforløb.