Hotel- og Restaurantskolen

Lokale tilgange og løsninger hos projektpartneren Hotel- og Restaurantskolen publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer:

  • Den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
  • Samarbejde med kommunernes kontaktpersoner
  • Samarbejde på tværs af erhvervsskolens faggrupper, såvel som samarbejde med andre erhvervsskoler og med de forberedende grunduddannelser (FGU)

Eksempler på cases indsamles og publiceres løbende, med afsæt i erhvervsskolens bidrag til lokale individuelle ungeforløb.

Kædeansvar i et tværprofessionelt samarbejde

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at ‘række bagud’ i ansvarskæden. Med sin EUD-rolle er erhvervsskolen traditionelt placeret i en aftagerrolle for de unge.

Det vi har i sigte, er at være med i forståelsen for de unges behov, således at vi kan udfærdige aktiviteter som passer på den enkelte unge. Vi ønsker at tage højde for udfordringer som diagnoser, behandlinger eller særegenheder, samt for muligheder i de unges personlighed og drømme.

Projektleder Anders Nørgaard, Hotel- og Restaurantskolen, 2019

Tilbud til de unge

Vi skaber et kartotek af tilbud, hvor ”maden og måltidet” medvirker til øget livsmestring og motivation. Vores moduler taler særligt ind i motivering, hvor de unge lærer at indgå relationer, at mestre situationer, at finde mål og arbejder i praksis.

Gennem en nær kontakt og bidrag til Kontaktperson+, vil vi styrke de unges meddesign af deres forløb, både her i opstarten, undervejs i udfærdigelse af tilbud og imens den unge er hos os på skolen.

Moduler til de unge

i samarbejde med kommunernes Kontaktperson+

Eksempler: "Mad over bål", Fermentering, "Bland din egen karry", "Hygiejne – adgangsbillet til branchen", "Erhvervsuddannelsesbesøg" eller "Virksomhedsbesøg", og meget mere er muligt

Download katalog, januar 2020

Dialogpartner med en lang række ungeaktiviteter

I projektperioden har Hotel- og Restaurant Skolen bidraget og bidrager stadig som dialogpartner for partnerkommunerne såvel som med konkrete faglige aktiviteter for de unge. Aktiviteterne er indgået i de længerevarende individuelle ungeforløb. Oftest har aktiviteterne været korterevarende gruppeaktiviteter, men også online tilbud, der kunne benyttes i kommunerne, når det passede ind lokalt.

Hotel- og Restaurant

Grundforløb+

Grundforløb+ (GF+) henvender sig til de unge, der endnu ikke er afklaret på, hvilken af skolens faglige uddannelsesveje de vil…

Hotel- og Restaurant. NYHED

Åbent hus for ´unge med kant´

Hotel- og Restaurantskolen slår nu dørene op specifikt for ´unge med kant´ , 1x om måneden. Der er fredagshygge, rundvisning…

Ballerup. Cases. Hotel- og Restaurant. NYHED. Rødovre

Karrierelæring med “Smagsprøver”

Samarbejdet mellem Hotel- og Restaurantskolen og Unge med kant Rødovre hhv. Ungeenheden i Ballerup, var rammen om at undersøge følgende…

Hotel- og Restaurant. NYHED

Ny virtuel bro nu åben!

En ny virtuel bro har unge på begge sider. Unge på den ene side af broen er allerede under uddannelse.…

Cases. Hotel- og Restaurant. NYHED

Surdejsbagning på distance

Når Corona-disruption umuliggør at afholde de gode faglige aktiviteter for kommunernes unge på erhvervsskolen, så er svaret: surdejsbagning på distance!…

Hotel- og Restaurant. Metoder. NYHED. Vilvorde

“Smagsprøver” – på distance OG praktisk

“Smagsprøver” er en online aktivitetsplatform. Aktiviteterne – eller smagsprøverne – er tilrettelagt til unge der vil snuse til en erhvervsuddannelse…

Cases. Hotel- og Restaurant. Ishøj. NYHED

Kædeansvar i køkkenet

Vejlederne fra Ishøj Kommune og fagpersonalet fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby er gået sammen om et modul for Ishøjs…