Hotel- og Restaurantskolen

Lokale tilgange og løsninger hos projektpartneren Hotel- og Restaurantskolen publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer:

  • Den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
  • Samarbejde med kommunernes kontaktpersoner
  • Samarbejde på tværs af erhvervsskolens faggrupper, såvel som samarbejde med andre erhvervsskoler og med de forberedende grunduddannelser (FGU)

Eksempler på cases indsamles og publiceres løbende, med afsæt i erhvervsskolens bidrag til lokale individuelle ungeforløb.

Kædeansvar i et tværprofessionelt samarbejde

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at ‘række bagud’ i ansvarskæden. Med sin EUD-rolle er erhvervsskolen traditionelt placeret i en aftagerrolle for de unge.

Det vi har i sigte, er at være med i forståelsen for de unges behov, således at vi kan udfærdige aktiviteter som passer på den enkelte unge. Vi ønsker at tage højde for udfordringer som diagnoser, behandlinger eller særegenheder, samt for muligheder i de unges personlighed og drømme.

Projektleder Anders Nørgaard, Hotel- og Restaurantskolen, 2019

Tilbud til de unge

Vi skaber et kartotek af tilbud, hvor ”maden og måltidet” medvirker til øget livsmestring og motivation. Vores moduler taler særligt ind i motivering, hvor de unge lærer at indgå relationer, at mestre situationer, at finde mål og arbejder i praksis.

Gennem en nær kontakt og bidrag til Kontaktperson+, vil vi styrke de unges meddesign af deres forløb, både her i opstarten, undervejs i udfærdigelse af tilbud og imens den unge er hos os på skolen.

Moduler til de unge

i samarbejde med kommunernes Kontaktperson+

Eksempler: "Mad over bål", Fermentering, "Bland din egen karry", "Hygiejne – adgangsbillet til branchen", "Erhvervsuddannelsesbesøg" eller "Virksomhedsbesøg", og meget mere er muligt

Download katalog, januar 2020