Gladsaxe Kommune

Lokale tilgange og løsninger hos projektpartneren Gladsaxe Kommune publiceres fra og med primo 2020.

Det indebærer:

  • Den valgte målgruppe, udfordringer og potentialer
  • En model for den lokale kommunale ungeindsats, herunder kædeansvaret og det tværprofessionelle samarbejde
  • Kontaktpersonordningen og Kontaktperson

Eksempler på cases, med afsæt i lokale individuelle ungeforløb, indsamles og publiceres løbende.