Projektforløb

Unge med kant Hovedstaden gennemføres i perioden april 2019 - december 2021. De 8 deltagende projektkommuner arbejder i høj grad autonomt, tilpasset de lokale rammer, behov og muligheder. De 2 deltagende erhvervsskoler samarbejder tværkommunalt i partnerskabet, men forpligtet i forhold til de lokale konstruktioner for kædeansvar.

Aktiviteter med de unge

Aktiviteter med projektets 320 unge står centralt og fordeler sig på 6 aktivitetsområder:

  1. Målgruppevurderinger af unge
  2. Unges meddesign af deres forløbsplan
  3. Individuel vejledning og gruppevejledning
  4. Unge i FGU
  5. Forberedende / kompenserende til FGU
  6. Unge på vej til og i EUD: Involvering, modtagelse og fastholdelse

Alle aktiviteter er additionelle, altså andet og mere end de lovbestemte driftsopgaver. Aktiviteterne gennemføres med de unge i rammerne af følgende 6 områder:

Den lokale produktion understøttes af et praksisbaseret kompetenceudviklingsforløb for de fagprofessionelle samt af tværkommunale netværksmøder hvert halve år. Her udveksler de fagprofessionelle om deres mellemresultater mhp. gensidig inspiration og synergieffekter.

Andre milepæle udgøres af projektets dataindsamlinger:

  • til effektmåling af de individuelle ungeforløb
  • til en dybere belysning af de unges faglige og personlige progression
  • til afdækning og deling af de faglige metoder

Aktiviteter med de fagprofessionelle

Arbejdet med de unge forudsætter en stærk professionalisme hos de fagprofessionelle og et velfungerende indbyrdes samarbejde. Unge med kant Hovedstaden bygger videre på den gode eksisterende praksis. Samtidig bidrager projektet til den videre kapacitetsopbygning i kommunerne og til at fremme det nødvendige kædeansvar iblandt alle involverede.

Netværksmøder

I løbet af 6 netværksmøder bidrager projektet med faglig inspiration, faciliterer udveksling og indsamler dokumentation fra projektdeltagerne.

I de “professionelle læringsfællesskaber” er der fokus på 5 områder:

University College VIA, aug. 2019

University College VIA står for denne løbende proces.

Workshops og andre events

Supplerende organiserer projektledelsen faglige workshops og andre events til kompetenceudvikling hos de fagprofessionelle i og omkring de kommunale ungeindsatser (KUI).

Arrangementerne omhandler konkrete metoder og værktøjer til fx kontaktpersonens rolle, til håndtering af målgruppens forskellige behov, til vurdering af den økonomiske betydning af ungeindsatser, til grafisk facilitering af møder med de unge etc.

Inspiration, udveksling, udvikling

Se projektets arrangementer