Mål

Unge med kant Hovedstaden vil understøtte de allermest udsatte unge i at opnå selvforsørgelse og et liv de ønsker sig. Det indebærer også at støtte kapacitetsopbygningen i projektets 8 kommuner.

Tilsigtede effekter

Unge med kant Hovedstaden vil opnå ambitiøse effekter hos projektets deltagende unge. Fordelt på 8 kommuner, vil 320 udsatte unge i alderen 15-29 år gennemgå individuelle forløb, hver med deres egne stationer på vej til en ungdomsuddannelse eller job.

70 % af de unge forventes at at blive uddannelsesparate.

50 % af de unge forventes at påbegynde en erhvervsuddannelse, med indikatorer på gennemførelse.

Unge med kant på vej

Progressionen hos de enkelte unge observeres ifølge en taksonomi. Progressionen foregår ikke nødvendigvis lineært, og nogle af faserne kan endda overlappe hinanden, eller der kan forekomme omveje.

Taksonomi for ungeprogression: Udviklet i projekterne Unge med kant Syddanmark,
Unge med kant Hovedstaden, Youth in transition (2019)

Kapacitetsopbygning

For at kunne komme så langt, skal de fagprofessionelle arbejde tæt og tværprofessionelt sammen omkring de enkelte unge, både i de enkelte kommunale ungeindsatser og sammen med vigtige aktører som FGU-institutionerne og erhvervsskolerne.

Det indebærer at skabe et fundament med fælles sprog, udveksle om de forskellige fagligheder, identificere ungesyn og fælles tilgange og metoder. Unge med kant Hovedstaden skaber et udviklingsrum til dette formål.

Et kædeansvar for de unge

Uddannelsesvejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, erhvervsskoleundervisere, m.fl. indgår i et forpligtet kædeansvar for at støtte de unge individuelt i at nå deres mål. 

Lokale løsninger og generiske modeller