Mål

Unge med kant Hovedstaden ville understøtte de allermest udsatte unge i at opnå selvforsørgelse og et liv de ønsker sig.

Tilsigtede effekter

Unge med kant Hovedstaden ville opnå ambitiøse effekter hos projektets deltagende unge i alderen 15-29 år. Et oprindeligt tilsigtet antal på 320 unge blev efter en projektudvidelse ult. 2021 øget til måltallet 560 unge. Dette tilsigtede deltagerantal blev overskredet med 24 % til at omfatte 696 unge. Efter et samlet frafald på 12,5 % gennemførte 609 unge individuelle ungeforløb. Frafaldet skyldtes hovedsageligt en indsnævring i rekrutteringskriterierne, kommunefraflytning hhv. alvorlige personlige forhindringer.

De unges tilhørsforhold var fordelt på 9 kommuner, 2 erhvervsskoler og 2 FGU-institutioner.

70 % af de unge var forventet at blive uddannelsesparate.

50 % af de unge var forventet at påbegynde en ungdomsuddannelse (primært erhvervsuddannelse), med indikatorer på gennemførelse.

Unge med kant på vej

Udover ovenstående effekter, blev progressionen hos de enkelte unge observeret ifølge en taksonomi. Antagelsen var, at progressionen ikke nødvendigvis foregår lineært, at nogle af faserne endda kunne overlappe hinanden, eller at der kunne forekomme omveje, tilbageskridt eller fremspring.

Taksonomi for ungeprogression: Udviklet i projekterne Unge med kant Syddanmark,
Unge med kant Hovedstaden, Youth in transition (2019)

Kapacitetsopbygning

For at kunne komme så langt, skulle de fagprofessionelle arbejde tæt og tværprofessionelt sammen omkring de enkelte unge, både i de enkelte kommunale ungeindsatser (KUI) og sammen med vigtige aktører som FGU-institutionerne og erhvervsskolerne.

Det forudsatte at kunne skabe et fundament med et fælles sprog, at udveksle om de forskellige fagligheder, at identificere forskellige ungesyn, tilgange og metoder. Unge med kant Hovedstaden har berammet et udviklingsrum til dette formål.

Et kædeansvar for de unge

Uddannelsesvejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, erhvervsskoleundervisere, m.fl. indgår i et forpligtet kædeansvar for at støtte de unge individuelt i at nå deres mål. 

Lokale løsninger og generiske modeller